Aktualności

Kilometrówka: czemu nie rośnie?

Kilometrówka to stawka, jaką można odliczyć za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych. Wspomniany Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej już dwukrotnie od sierpnia 2011 wnioskował o jej podniesienie. Dotyczy i przedsiębiorców, i pracowników firm – na jej podstawie pracodawcy zwracają im koszty używania prywatnego samochodu w podróżach służbowych. Pracodawca czy przedsiębiorca “wrzuca” kilometrówkę w koszta.

Większy koszt to mniejszy przychód i mniejszy podatek. To nie podoba się Ministerstwu Finansów: “W opinii ministra finansów rok 2012 nie jest okresem sprzyjającym wdrażaniu zaproponowanych zmian. Wprowadzenie podwyżek stawek (…) w trakcie roku budżetowego spowoduje w najlepszym razie kilkudziesięciomilionowe uszczuplenia w budżecie państwa i negatywnie wpłynie na dochody jednostek samorządu terytorialnego, partycypujących we wpływach z tytułu podatków dochodowych. Podniesienie stawek przebiegu pojazdów spowodowałoby zatem wzrost kosztów podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowym od osób fizycznych.”

Odpowiadający posłowi Godsonowi wiceminister Radziwiłł raczył także zwrócić uwagę na fakt, iż podniesienie kilometrówki nie byłoby korzystne dla wielu firm: “Projekt ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej pomija milczeniem problem konsekwencji projektowanych zmian dla podmiotów gospodarczych, które w ramach planowania finansowego nie mogły uwzględnić podwyższenia stawek.” Ciekawe, czy pogląd ministra podzielają przedsiębiorcy, którzy dziś za przejechanie kilometra mogą odliczyć zaledwie 83 grosze?

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com