Reklamy
Aktualności

Kilometrówka: czemu nie rośnie?

Kilometrówka to stawka, jaką można odliczyć za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych. Wspomniany Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej już dwukrotnie od sierpnia 2011 wnioskował o jej podniesienie. Dotyczy i przedsiębiorców, i pracowników firm – na jej podstawie pracodawcy zwracają im koszty używania prywatnego samochodu w podróżach służbowych. Pracodawca czy przedsiębiorca „wrzuca” kilometrówkę w koszta.

Większy koszt to mniejszy przychód i mniejszy podatek. To nie podoba się Ministerstwu Finansów: „W opinii ministra finansów rok 2012 nie jest okresem sprzyjającym wdrażaniu zaproponowanych zmian. Wprowadzenie podwyżek stawek (…) w trakcie roku budżetowego spowoduje w najlepszym razie kilkudziesięciomilionowe uszczuplenia w budżecie państwa i negatywnie wpłynie na dochody jednostek samorządu terytorialnego, partycypujących we wpływach z tytułu podatków dochodowych. Podniesienie stawek przebiegu pojazdów spowodowałoby zatem wzrost kosztów podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowym od osób fizycznych.”

Odpowiadający posłowi Godsonowi wiceminister Radziwiłł raczył także zwrócić uwagę na fakt, iż podniesienie kilometrówki nie byłoby korzystne dla wielu firm: „Projekt ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej pomija milczeniem problem konsekwencji projektowanych zmian dla podmiotów gospodarczych, które w ramach planowania finansowego nie mogły uwzględnić podwyższenia stawek.” Ciekawe, czy pogląd ministra podzielają przedsiębiorcy, którzy dziś za przejechanie kilometra mogą odliczyć zaledwie 83 grosze?

Reklamy