Reklamy
Aktualności

KNF: kary dla domu maklerskiego i spółki

KNF poinformowała, że Invista Dom Maklerski w latach 2009-2010 naruszył przepisy przez „utrzymywanie wysokości nadzorowanych kapitałów poniżej poziomu określonego przepisami prawa, wyznaczanie całkowitego wymogu kapitałowego niezgodnie z przepisami prawa, nieprzekazywanie raportów informujących o niespełnianiu wymogów kapitałowych, nieprzekazywaniu raportów informujących o przekroczeniu limitu koncentracji”.

Spółka giełdowa Intakus dostała 30 tys. zł kary za „nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych spółki publicznej”.

Reklamy