Reklamy
Aktualności

Konkurs: Akademicki Mistrz innowacyjności

PARP: do 700 tys. na rozwój e-usług

Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace magisterskie obronione w terminie od 1 czerwca 2010 r. do 6 lipca 2012 r. na ocenę co najmniej dobrą. Nagrodą główną w konkursie jest sprzęt komputerowy o wartości minimum 3000 zł. Zostaną przyznane również dwa wyróżnienia, a wraz z nimi sprzęt komputerowy, każdy o wartości minimum 1500 zł.
Wyniki prac laureatów zostaną zamieszczone w prasie i Internecie oraz zaprezentowane podczas spotkań i konferencji, których uczestnikami są przedsiębiorcy.

Termin składania zgłoszeń upływa 9 lipca 2012. Szczegóły na pi.gov.pl

Reklamy

Komentarze