Reklamy
Aktualności

Konkurs na e-biznes: podpowiadamy jak wygrać 700 tys. zł

Jeszcze przez 2 tygodnie można zgłaszać się do III edycji „Konkursu na e-biznes”. Do firmy doradczej – ECDF, organizatora inicjatywy wpłynęły już pierwsze zgłoszenia. Zainteresowanie konkursem rośnie z dnia na dzień i pojawia się coraz więcej pytań od uczestników. Aby rozwiać wątpliwości warto zapoznać się z poniższymi wskazówkami od konsultantów ECDF.

1. E-usługa musi być nowa. O dofinansowanie, które ECDF pomoże zdobyć laureatowi głównej nagrody może ubiegać się firma działająca na rynku nie dłużej niż rok. Należy przy tym pamiętać, że e-usługa, która zgłaszana jest w konkursie nie może być jeszcze świadczona. Projekty muszą więc polegać na zaproponowaniu przez osobę fizyczną bądź prawną nowego e-biznesu, który w takiej formie nie odniósł jeszcze komercyjnego sukcesu.

2. Innowacyjność jest niezbędna. Eksperci oceniający zgłoszenia w „Konkursie na e-biznes” szukają ciekawych i innowacyjnych pomysłów na przedsięwzięcia internetowe. Takie cechy są też wysoko punktowane przy weryfikacji wniosków w konkursach z działania 8.1 POIG. W ostatniej edycji konkursu, która odbywała się wiosną 2011 r. dominowały pomysły dotyczące e-learningu, usług świadczonych w modelu SaaS (software as a service), a także portale społecznościowe. Należy jednak pamiętać, że technologia bardzo szybko się zmienia, a wraz z nią dewaluacji ulegają cechy innowacyjności. Dzisiaj PARP przekonują głównie technologie rozszerzonej rzeczywistości, aczkolwiek każdy pomysł, wykorzystujący w nowy sposób dostępne już technologie i efektywny ekonomicznie ma szanse na wygraną i pozyskanie dofinansowania.

3. Konieczny model biznesowy. Uczestnicy „Konkursu na e-biznes” muszą pamiętać, że nawet najlepszy pomysł musi wykazywać potencjał rynkowy. Dlatego jury będzie zwracało uwagę na dobrze opisany model rynkowy, zawierający realne do osiągnięcia cele, źródła przychodów i konieczne do poniesienia koszty. Warto również przedstawić analizę rynku i konkurencji oraz scharakteryzować odbiorców e-usługi. Takie aspekty finansowe są także zawarte w kryteriach obligatoryjnych we wniosku do działania 8.1 POIG i urzędnicy PARP bardzo szczegółowo je weryfikują.

4. Tajemnica ECDF. Wielu uczestników „Konkursu na e-biznes” obawia się przedstawienia szczegółów swoich innowacyjnych pomysłów w zgłoszeniach konkursowych. Warto jednak pamiętać, że ECDF zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy treści Pracy Konkursowej (stanowiących jednocześnie tajemnicę: przedsiębiorcy, handlową, telekomunikacyjną lub inną tajemnicę chronioną przez prawo) i wykorzystywania jej wyłącznie w celach ściśle związanych z realizacją konkursu. Organizatorzy nie ujawniają ani nie wykorzystują informacji ze zgłoszenia na swoją rzecz lub w imieniu własnym. ECDF sam nie realizuje projektów e-biznesowych, ale jest firmą wyspecjalizowaną w doradztwie dla MŚP.

5. Dotacja to cel. Główną nagrodą w „Konkursie na e-biznes” jest pomoc w pozyskaniu dotacji z działania 8.1 POIG. W dwóch dotychczasowych edycjach wnioski opracowane przez ECDF dla zwycięzców zostały zakwalifikowane do dofinansowania. Laureat pierwszej nagrody bardzo zwiększa więc swoje szanse na otrzymanie dotacji i sukces rynkowy. Jeżeli uczestnik jest zdecydowany na skorzystanie z unijnego wsparcia do realizacji swojego pomysłu na e-biznes powinien zainteresować się warunkami brania udziału w konkursach z działania 8.1 POIG oraz zasadami rozliczania projektów. Dzięki temu będzie lepiej przygotowany na „odbiór nagrody”.

Zgłoszenia w „Konkursie na e-biznes” można wysyłać wypełniając formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie www.konkursnaebiznes.pl do 13 lutego 2012 r. i przesłać go na adres: zgloszenie@konkursnaebiznes.pl.

Najlepsze pomysły na e-biznes poznamy 20 lutego 2012 r. Lista nagrodzonych pomysłodawców zostanie wówczas opublikowana na stronie internetowej konkursu.

Partner merytoryczny: LMS Invest

Patroni medialni: Fundusze Europejskie, PC Format, Bankier.pl, MamBiznes.pl, Twoja-firma.pl, e-biznes.pl, Proseed, Webhosting.pl, studente.pl, dla studenta.pl, students.pl, mamstartup.pl

Patroni: Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, SpeedUp Venture Capital Group, Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii Politechniki Poznańskiej

Reklamy