Reklamy
Aktualności Konkursy

Konkursy: rozwiń skrzydła z Aerfinance

– Konkurs skierowany jest do osób i firm związanych z lotnictwem. W ostatnich latach możemy zaobserwować szybki rozwój branży lotniczej w Polsce. Pomimo tego nadal znacznie odstajemy od zachodnioeuropejskich standardów. Myślę, że jednym z powodów takiego stanu rzeczy może być pewna hermetyczność środowiska lotniczego w Polsce. Poprzez organizację konkursu chcielibyśmy nieco je rozruszać, wpuścić więcej świeżej krwi, ludzi z niebanalnymi pomysłami. Leży tu spory potencjał – wyjaśnia Bartłomiej Stachura, prezes Aerfinance Ventures.

Aerfinance Ventures jest instytucją otoczenia biznesu, która zarządza projektem dofinansowanym w kwocie blisko 10 mln zł z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 3.1. Celem projektu jest rozwijanie innowacyjnych inicjatyw mających na celu pobudzenie działalności gospodarczej, poprawianie warunków prowadzenia biznesu oraz usuwanie barier hamujących rozwój gospodarki rynkowej opartej na innowacjach.

Konkurs rozpoczyna się 10 maja i potrwa do 30 czerwca 2012 r. W tym okresie za pośrednictwem strony internetowej Aerfinance Ventures pod adresem www.aer-vc.com można przesyłać zgłoszenia. Tematyka biznesplanu musi być bezpośrednio lub pośrednio związana z branżą lotniczą (opracowanie innowacyjnej techniki obsługi liniowej/bazowej/serwisowej, opracowanie narzędzi IT poprawiających wydajność pracy w branży lotniczej itp.).

Reklamy