Reklamy
Aktualności

Konkursy: studenckie projekty ze Stypendium im. Lesława A. Pagi

Stypendium im. Lesława A. Pagi jest skierowane do kół naukowych, stowarzyszeń akademickich, organizacji studenckich, a także nieformalnych grup studentów, w szczególności o profilu ekonomicznym lub prawniczym. W ramach programu, o granty mogą starać się zespoły studentów złożone z minimum trzech, a maksimum sześciu osób. Projekt wspiera inicjatywy promujące i poszerzające wiedzę o rynku kapitałowym, zwłaszcza jeżeli mają charakter cykliczny i wymiar międzynarodowy.

Dofinansowanie w ramach V edycji Stypendium im. Lesława A. Pagi otrzymało 9 projektów. Łączna pula grantów wyniosła 50 tys. zł.

Lista laureatów V edycji Stypendium im. Lesława A. Pagi:
– Toruńskie Forum Giełdowe – domestic and European capital markets law regulations – inicjatywa, której celem jest wywołanie dyskusji nad problematyką prawa rynku kapitałowego, skierowana do studentów, a także teoretyków i praktyków zajmujących się tą dziedziną;
– I Ogólnopolski Studencki Kongres Nauk Ekonomicznych i Społecznych – skierowany do studentów i doktorantów polskich uczelni;
– Emerging Europe – cykliczna międzynarodowa konferencja, podejmująca temat kryzysu zadłużenia panującego obecnie w Europie, skierowana do studentów;
– Biblioteki Ekonomiczne – sieć prywatnych, niezależnych od uczelni wyższych bibliotek ekonomicznych;
– Instytucje rynku kapitałowego a innowacyjność gospodarek narodowych – badanie, które ma pokazać w jaki sposób funkcjonowanie rynku kapitałowego oraz jego otoczenie instytucjonalne wpływają na rozwój innowacji w poszczególnych krajach;
– III edycja Studenckiego Funduszu Inwestycji – projekt, w którym przez 3 miesiące wyselekcjonowana grupa osób inwestuje powierzony im kapitał w wysokości 10 tys. PLN na GPW oraz 10 tys. USD na Forex;
– Rola Giełdy Papierów Wartościowych w gospodarkach transformacji – projekt zakładający przeprowadzenie analizy porównawczej dotyczącej funkcjonowania giełdy papierów wartościowych oraz jej elementów w krajach po transformacji gospodarczej na przykładzie Polski, Ukrainy i Serbii;
– Regulacja rynku kapitałowego a cykl koniunkturalny – projekt mający na celu popularyzację problematyki prawnej regulacji rynków kapitałowych wśród mieszkańców województwa podlaskiego w Polsce i kraju południowo morawskiego w Czechach;
– Studencki Cashflow – projekt mający na celu edukację ekonomiczną młodych ludzi realizowaną poprzez szkolenia i warsztaty oraz gry planszowe o tematyce ekonomicznej.

Więcej o stypendystach na www.paga.org.pl

Reklamy