Reklamy
Aktualności Biznes Finanse Technologia

Kopanie kryptowalut – będą nowe przepisy podatkowe

Wprowadzenie nowych przepisów przewidziano w rządowym projekcie
ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja
podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt trafił do
Sejmu 25 września br., a większość zmian ws. kryptowalut powinna wejść
w życie już 1 stycznia 2019 r.

W projekcie nowelizacji Ministerstwo Finansów zaproponowało m.in.
uregulowanie kwestii dotyczących wydobywania walut wirtualnych i
podatku dochodowego. Kluczowe znaczenie odgrywać będzie to, na czyj
rachunek wydobywane są waluty wirtualne.

Kryptowaluty na własne potrzeby

Projektodawcy wskazują, że od tego, na czyj rachunek wydobywane są
cyfrowe waluty, zależeć będzie kwalifikacja uzyskanych przychodów do
poszczególnych źródeł.

„Wydobywanie kryptowalut na własny rachunek co do zasady nie będzie
podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Przychód z kapitałów
pieniężnych ma powstawać jednak w chwili sprzedaży kryptowalut – w
sytuacji zapłacenia wydobytymi kryptowalutami za towar bądź usługę”-                                                    mówi ekspert serwisu kryptoprawo.pl oraz radca prawny i partner
zarządzający w Kancelarii Legaltec Hupajło & Partnerzy, Kamil Hupajło.

Kopanie na zlecenie

Inne rozwiązanie będzie regulować przypadki, gdy wydobywanie
kryptowalut odbywa się na zlecenie, czyli w oparciu np. o umowę zlecenie
czy umowę o pracę. W aktualnej wersji projektu przewidziano, że wtedy
wartość otrzymanych kryptowalut w ramach wynagrodzenia zostanie
opodatkowana jak wynagrodzenie za pracę.

„Ministerstwo Finansów zakłada, że znaczenia nie będzie mieć to, czy
wynagrodzenie zostanie w całości wypłacone w walucie wirtualnej czy też
tylko w części. Opodatkowanie ma być więc zbliżone do opodatkowania
względem wynagrodzenia za pracę na podstawie umowy zlecenia.
Projektowane regulacje nie są jednak precyzyjne, ponieważ brakuje
konkretnych wskazań odnośnie wyceny wynagrodzenia w kryptowalutach.
Jeżeli kwestie te nie zostaną doprecyzowane na etapie prac sejmowych, to
można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że będą się rodzić
spore wątpliwości interpretacyjne” – wyjaśnia ekspert serwisu
kryptoprawo.pl oraz prawnik i prokurent Kancelarii Legaltec Hupajło &
Partnerzy, Maciej Grzegorczyk.

Jak tłumaczy ekspert, w projekcie przekazanym do Sejmu brakuje również
klarownych regulacji dotyczących możliwości zaliczania do kosztów
podatkowych wydatków, które ponoszone są w związku z wydobywaniem
kryptowalut. Prawnik zaznacza, że finalna wersja nowelizacji powinna
jasno określać, czy wydatki tego rodzaju (np. na sprzęt i prąd)
wydobywający będą mogli wliczać w koszty.

Reklamy