Aktualności Biznes

Krajowa Izba Gospodarki Cyfrowej pomoże polskim firmom wyjść za granicę

Jednym z kluczowych projektów Krajowej Izby Gospodarki Cyfrowej będą tzw. HUBy. Ich celem jest ułatwienie polskim przedsiębiorstwom rozpoczęcia działalności za granicą.

HUB będzie miejscem przygotowującym polskie firmy do wejścia na rynki zagraniczne. Przedsiębiorcy chcący rozpocząć działalność poza Polską zostaną poddani ewaluacji oraz wejdą w proces przygotowania ludzi, produktów i firmy do efektywnej internacjonalizacji.

HUB będzie strukturą międzynarodową, łączącą ze sobą przedstawicieli poszczególnych krajów. Dzięki temu łatwiejsze będzie nawiązanie kontaktu z zagranicznymi kontrahentami. Jednym z elementów HUBa będzie platforma internetowa.

Zdarza się, że zagraniczne firmy nie ufają polskim przedsiębiorcom i ze względu na uprzedzenia nie chcą robić z nimi interesów. Jednym z zadań stojących przed KIGC jest uwiarygadnianie ich w oczach zagranicznych partnerów.

Projekt HUBów jest jeszcze we wczesnej fazie realizacji, ale zapowiada się na przydatne rozwiązanie, pomagające obiecującym polskim firmom postawić pierwsze kroki za granicą. Będziemy na biężąco informować o postępach w budowie HUBów.

Komentarze

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com