Reklamy
Aktualności Wydarzenia

Krajowe Forum Jednolitego Rynku obejrzało 56 tys. osób

18 października w Warszawie odbyło się II Krajowe Forum Jednolitego Rynku, mające na celu wymianę doświadczeń między przedsiębiorcami, urzędnikami i politykami. Dzięki transmisji online w forum uczestniczyło prawie 56 tys. osób. Magazyn Proseed oraz Aula Polska byli wyłącznymi partnerami medialnymi wydarzenia.

II Krajowe Forum Jednolitego Rynku odbyło się z okazji 20-tej rocznicy wprowadzenia jednolitego rynku europejskiego. Prelegenci podkreślali jego rolę w rozwoju gospodarki krajów Unii Europejskiej.

Forum zostało podzielone na 3 panele tematyczne: Razem@biznes, Razem@digital oraz Razem@startup. Poruszano podczas nich różne aspekty funkcjonowania jednolitego rynku europejskiego. Uczestnicy panelu Razem@biznes poświęcili dużo uwagi kwestiom praktycznego wdrażania regulacji prawnych oraz praktykom negatywnie wpływającym na działalność firm na Wspólnym Rynku.

Podczas panelu Razem@digital uczestnicy dyskutowali nad sektorem e-commerce. Paneliści zgodzili się co do opinii, że Polskę wśród innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyróżnia bardzo duży rynek wewnętrzny. Efektem jest to, że wiele polskich firm nie nastawia się na zagraniczną ekspansję, skupiając się na zaspokojeniu popytu krajowych klientów.

Fakt, iż jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, stanowi dla naszych partnerów istotny atut – zgodzili się uczestnicy panelu Razem@startup, prowadzonego przez Artura Kurasińskiego. Podkreślili również kluczową rolę, odgrywaną przez dotacje unijne przeznaczane na rozwój przedsiębiorczości.

Podczas Forum Wicepremier Pawlak oraz Ewa Synowiec wręczyli nagrody laureatom konkursu „Mój StartUp za 5 000 000 euro”. Jego uczestnicy musieli odpowiedzieć na pytanie, jaki biznes założyliby na jednolitym rynku europejskim, gdyby mieli do dyspozycji 5 mln euro. Nagrodami dla zwycięzców były wysokiej klasy tablety.

Wyniki konkursu:

1. Łukasz Fąferek – projekt silnika wodorowo-benzynowego.
2. Adam Ziemba – platforma internetowa służąca wyszukiwaniu ubrań
3. Łukasz Nowakowski – serwis internetowy skupiajacy kompleksową ofertę europejskich placówek służby zdrowia

Reklamy