Reklamy
Aktualności

Kredyt inwestycyjny. Warto?

Przedsiębiorca możne uzyskać nawet 500 tys. złotych bez zabezpieczeń – informuje w najnowszym raporcie Market Money. Co więcej, dodatkowe finansowanie mogą uzyskać też nowe firmy na rynku, nie tylko te z wieloletnim stażem.

Kredyt inwestycyjny może stanowić uzupełnienie środków posiadanych przez firmę, często jednak umożliwia pokrycie całości kosztów związanych z inwestycją. Rozwiązanie takie jest opłacalne tym bardziej, że część odsetkową raty przedsiębiorca może wliczyć w koszty prowadzonej przez siebie działalności – czytamy w raporcie przygotowanym przez Konrada Plucińskiego z Market Money.

Zazwyczaj o kredyt mogą się ubiegać przedsiębiorstwa, które działają od co najmniej dwunastu miesięcy. Krótszego okresu wymaga Idea Bank – tylko sześciu miesięcy. Istnieją też kredyty przeznaczone na start firm, które dopiero zaczynają działalność. Decyzja o ich przyznaniu uzależniona jest od biznesplanu i prognozy. Jednak z powodu większego ryzyka, jakie ponoszą banki, przyznawane są na krótszy okres. Przedsiębiorca otrzyma też niższą kwotę, niż w przypadku tych tradycyjnych.

Banki wymagają różnych zabezpieczeń kredytów. Przykładowo FM Bank nie żąda ich wcale, PKO BP chce natomiast weksla in blanco. Część instytucji może ustalać zabezpieczenia indywidualnie, w zależności od kwoty i przeznaczenia kredytu, a także od sytuacji w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo. Jak podaje Market Money, typowym zabezpieczeniem jest: zastaw rejestrowy lub przewłaszczenie na zabezpieczenie w przypadku kredytu na zakup pojazdów, poręczenia i gwarancje, blokada środków lub pełnomocnictwo do rachunku bankowego, a także cesja praw z umów i kontraktów.

Dodatkowym zabezpieczeniem może być także poręczenie BGK, dzięki któremu przedsiębiorca może uzyskać kredyt łatwiej i na lepszych warunkach. Możliwość taką daje między innymi Bank BGŻ i BNP Paribas.

Kredyt inwestycyjny może być też zaciągnięte pod hipotekę – rozwiązanie takie oferuje przykładowo Bank Pocztowy, BNP Paribas i Idea Bank.

Pełne zestawienie kredytów inwestycyjnych znajduje się pod adresem: http://marketmoney.pl/sekcje/kredyty-inwestycyjne-2013.

Zdjęcie w nagłówku artykułu zostało udostępnione dzięki uprzejmości serwisu fotolia.com (© Iurii Sokolov).

Reklamy