Reklamy
Aktualności Fundusze

Kredyt technologiczny: weź 4 mln od BGK

Warto pospieszyć się ze składaniem wniosku – poprzednia transza wsparcia szybko się wyczerpała. Liczba wniosków trzykrotnie przewyższyła możliwości BGK.

Kredyt będzie udzielany na realizację inwestycji technologicznej, „mającej na celu zakup i wdrożenie nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług”.

Dofinansowanie w postaci premii technologicznej stanowi spłatę części kapitału kredytu technologicznego. Mogą się o niego ubiegać firmy o statusie małych, średnich oraz mikroprzedsiębiorców.

Przedsiębiorcy, którzy uzyskali kredyt technologiczny:
• uzyskali wzrost obrotów od 10 do kilkuset procent oraz zysku od 50% do 80% w przypadku większości przedsiębiorstw;
• zatrudnili średnio około 10 nowych pracowników;
• wyrazili gotowość do konkurowania za pomocą dalszych wdrożeń innowacyjnych technologii.

Szczegóły, wzory dokumentów oraz lista banków współpracujących na stronach Banku Gospodarstwa Krajowego.

Reklamy