Reklamy
Aktualności Inspiracja Know How

Łatwiej o dotacje 8.1

Jeśli masz pomysł na innowacyjną usługę w Internecie, ale brakuje ci pieniędzy, sprawdź, na co możesz otrzymać unijne pieniądze z działania 8.1. To ostatnia chwila na pozyskanie bezzwrotnego dofinansowania na e-biznes.

Ostatni w tym roku konkurs do działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG 8.1) będzie trwał od 8 do 19 lipca. Do rozdysponowania pozostało jeszcze 49 mln zł. W tym roku zmieniły się niektóre zasady przyznawania dofinansowania – kryteria są bardziej przyjazne małym firmom.

Znasz już 8.1? Zobacz, co nowego
Na dotację z działania 8.1 do niedawna miały szansę tylko te projekty, które osiągały przychody z co najmniej dwóch źródeł związanych ze świadczeniem e-usług. Obecnie wystarczy jedno solidne źródło przychodów, a za dodatkowe otrzymuje się punkty w czasie oceny projektu. Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi obecnie 600 tys. zł i przyznawana jest w przypadku e-usług o wysokim stopniu zaawansowania. Kwota ta może pokryć maksymalnie 70% inwestycji w projekt. Pieniądze z 8.1 można łączyć z inną pomocą de minimis, pod warunkiem że łączna kwota dofinansowania nie przekroczy 200 tys. euro.
Każdy zgłoszony projekt podlega ocenie punktowej według kryteriów dotyczących m.in innowacyjności, modelu biznesowego i zasięgu świadczenia e-usługi. Szczególnie promowane są projekty składane przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, które nie ukończyły jeszcze 27 roku życia i które ubiegają się o dofinansowanie nie większe niż 80 tys. zł. – Takie projekty dostają aż 40 punktów więcej i tym samym mają znacznie większą szansę na otrzymanie wsparcia w stosunku do pozostałych wniosków. W tym przypadku także poziom dofinansowania jest wyższy i może sięgnąć aż 85% kosztów inwestycji.

Możesz ubiegać się o zwrot nakładów na ekspertyzy, analizy rynku oraz usługi doradcze poniesione nawet do 6 miesięcy
przed złożeniem wniosku. Usługi te mogą być związane z samym przygotowaniem wniosku, a także z weryfikacją i modyfikacją założeń biznesowych, by zmaksymalizować szanse powodzenia rynkowego projektu. Związane z tym koszty, które można zaliczyć do wydatków kwalifikowalnych, to maksymalnie 20 tys. zł.

WSPARCIE INNOWACYJNYCH E-USŁUG
E-usługa to internetowy system, który działa w pełni automatycznie, np. przyjmuje i przetwarza informacje podane przez usługobiorcę, a następnie realizuje zamówienie, umożliwiając klientowi w końcowym etapie dostęp do usługi lub dając mu drogą
elektroniczną dostęp do produktu cyfrowego. Usługa taka musi być świadczona w publicznej sieci telekomunikacyjnej (Internet, tv cyfrowa, telefonia) i być dostępna na żądanie usługobiorcy znajdującego się w innej lokalizacji niż usługodawca.

Unijne fundusze można otrzymać na świadczenie e-usługi, a także na wytworzenie technologii niezbędnej do jej świadczenia. Nie masz szansy na otrzymanie dotacji, jeśli głównym celem projektu jest uruchomienie lub rozszerzenie działalności o popularne na rynku usługi hostingowe, pocztę elektroniczną, rejestrację i utrzymanie domen internetowych, prowadzenie serwerowni, uruchomienie biura online, a także stworzenie sklepu internetowego czy serwisu informacyjnego, jeśli Internet miałby być tylko kanałem komunikacji do świadczenia tradycyjnych usług. Możesz otrzymać wsparcie na unikalne systemy i technologie internetowe, np. systemy wykorzystujące sztuczną inteligencję. Twoje szanse na dofinansowanie zwiększają się, jeśli zaproponujesz rozwiązania przełomowe.

DLA KOGO?
Dotacje z działania 8.1 są dla:
★ mikroprzedsiębiorców i małych firm;
★ spółek, które posiadają siedzibę na terytorium RP lub osób, które prowadzą
działalność gospodarczą i mają miejsce zamieszkania na terytorium RP;
★ firm, które istnieją nie dłużej niż rok lub w wybranych województwach dwa lata.

O ostatnie pieniądze z działania 8.1 możesz ubiegać się, jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę działającą na terytorium RP w momencie złożenia wniosku działającą nie dłużej niż rok lub w wybranych województwach dwa lata.

Reklamy