Reklamy
Aktualności

Lektury Przedsiębiorcy: Eric Ries "Lean Startup"

Nie chodzi tylko o początkujące firmy, ale też o te z ustabilizowaną pozycją rynkową, chcące wprowadzać z sukcesem kolejne produkty.

Autor odczarowuje przedsiębiorczość. Zauważa, że tworzenie udanych projektów to nie magia, i wprowadza do budowania biznesu sprawdzone metody eksperymentów naukowych. Propozycja Riesa wymaga dużej dyscypliny, pracy i wytrwałości, tak jak metoda naukowa w naukach ścisłych. „Lean Startup” jest zbiorem kilku głównych koncepcji, których zrozumienie i wdrożenie znacznie poprawia skuteczność działania.

Build – Measure – Learn feedback loop – to koncepcja cyklu rozwoju projektu. Najpierw budowa prototypu, potem testowanie, czy użytkownicy chcą go używać, i mierzenie kluczowych parametrów, aby na końcu wyciągnąć wnioski. Taki cykl można zastosować do testowania każdej hipotezy w startupie – zarówno produktu, jak i marketingu.

Minimum Viable Product – minimalna wersja projektu, za pomocą której można zweryfikować hipotezę biznesową. Na różnych etapach życia projektu MVP stanowią różne rzeczy. Może to być uproszczona wersja dużej funkcjonalności, weryfikującej, czy wprowadzenie większej, bardziej rozbudowanej wersji faktycznie poprawi kluczowe parametry w danym biznesie

Pivot – zmiana kierunku projektu. Piwot może być całkowitą zmianą koncepcji produktu, zmianą strategii sprzedaży lub jeszcze innego kluczowego elementu biznesu. Ries proponuje, by raz na jakiś czas odbywać rozmowy na temat projektu, podczas których na podstawie zebranych danych podejmuje się decyzje o strategicznych zwrotach. Zwroty dotyczą projektów w każdej fazie rozwoju. Jeśli projekt osiąga maksymalne wyniki w obecnym kształcie, dominując na istniejącym rynku, piwot powinien polegać na próbie powiększenia rynku. W początkowej fazie piwoty dotyczą głównie odnalezienia jakiegokolwiek zainteresowania ze strony rynku.

„Lean Startup” to również propozycja zmiany w „księgowości” startupu (accounting revolution). Żeby dobrze rozumieć to, co się robi, trzeba mierzyć rezultaty. Zbyt wiele startupów przykłada przy tym wagę do parametrów, które nie mają znaczenia dla rozwoju biznesu – to tzw. vanity metrics.

Informacja w notatce prasowej o 10 tys. zarejestrowanych użytkowników może zainteresować dziennikarza. Dla przedsiębiorcy dużo istotniejsze powinno być jednak, w jakim czasie udało się pozyskać tych użytkowników, ilu z nich powraca i ilu zaprasza kolejnych znajomych. Autor uważa, że tylko szczere i racjonalne spojrzenie na kluczowe parametry daje realną wiedzę o rozwoju projektu.
„Lean Startup” to podręcznik uczący racjonalnego myślenia w biznesie – polecam każdemu.

 POLECA KUBA FILIPOWSKI

Kuba Filipowski
Współzałożyciel Humanway.pl i Netguru.pl.

Patronat nad działem książek:

Reklamy