Reklamy
Aktualności

Ludzie: Tomasz Józefacki w zarządzie Benefit Systems

Jego zadaniem będzie implementacja nowych produktów spoza segmentu „sport”. Tomasz Józefacki będzie także odpowiedzialny za nadzór, rozwój i koordynację działań z zakresu IT oraz marketingu.

Tomasz Józefacki (lat 39), od listopada 2008 roku do stycznia 2012 roku pełnił funkcję członka Zarządu Agora S.A. odpowiedzialnego za pion internetowy grupy, od czerwca 2004 roku do stycznia 2012 roku funkcję dyrektora segmentu Internet. W latach 2004 – 2006 był dyrektorem ds. oddziałów Gazety Wyborczej. Wcześniej pracował w NYTimes.com pełniąc funkcję menadżera ds. marketingu oraz menadżera sekcji tematycznych biznes i technologie.

Tomasz Józefacki jest absolwentem New York University Stern School of Business (MBA w 2002 roku), Bachelor of Science, New York University Stern School of Business, podwójny dyplom z marketingu i oddzielnie z biznesu międzynarodowego (uzyskane z wyróżnieniem w 1999 roku) oraz University of Maryland, College Park, kultura Japonii (tytuł associate uzyskany w 1997 roku).

Reklamy