Reklamy
Aktualności Biznes

Ile składek do ZUS zapłacą w 2019 przedsiębiorcy

Łukasz Kozłowski – Ile składek do ZUS zapłacą w 2019 przedsiębiorcy

1316,97 zł zapłacą indywidualni przedsiębiorcy od lutego 2019. To najwyższy wzrost składek do ZUS płaconych przez 1,5 mln prowadzących działalność gospodarczą od 6 lat.

Gościem programu Mateusza Rzemka #RZECZoPRAWIE był Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Federacja Przedsiębiorców Polskich w ubiegłym roku wystąpiła do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z propozycją rozwiązania systemowego, które przeciwdziałałoby takim skokowym wzrostom – mówi Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, ekspert Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE). – Przedsiębiorcy nie muszą być zaskakiwani tak dużymi zmianami poziomu obowiązkowych składek, które są większe od wzrostu płac w danym roku. FPP rekomenduje modyfikację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, tak by minimalna podstawa wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą byłaby powiązana z rzeczywistą, podaną przez GUS kwotą przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a nie – jak obecnie – jedynie jej prognozą. Wprowadzenie takiego rozwiązania dawałoby gwarancję, że wzrost obciążeń indywidualnych przedsiębiorców byłby bezpośrednio powiązany z realnymi procesami gospodarczymi.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przedstawiło Zieloną Księgę dotyczącą zatorów płatniczych. Znajduje się w niej wiele istotnych propozycji. Według Federacji Przedsiębiorców Polskich powinny one zmierzać do zaostrzenia dyscypliny finansowej. Obowiązujące dziś przepisy są dość elastyczne i pozwalają bezkarnie wydłużać terminy zapłaty. Potrzebne są rozwiązania, które się sprawdzą w praktyce. Sytuację nadmiernie wydłużanych terminów zapłaty pogarsza dodatkowo brak możliwości cesji wierzytelności.

– Same zapisy ustawy nie zmienią całokształtu sytuacji, warto jednak podjąć próbę jej poprawy. Należy poważnie rozważyć, a docelowo wprowadzić w pewnej formie przepisy, które skutecznie ustanowią maksymalne terminy zapłaty – powiedział serwisowi eNewsroom Grzegorz Lang, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP) – Dzisiaj sztywne terminy obowiązują w prawie zamówień publicznych, choć w wielu sektorach nie są przestrzegane. W regulacjach umów pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami ustawa przewiduje w sektorze ochrony zdrowia 60 dni na zapłatę, jednak w praktyce płatności są realizowane średnio po 285 dniach. Sytuację nadmiernie wydłużanych terminów zapłaty pogarsza dodatkowo brak możliwości cesji wierzytelności. Przedsiębiorca, który nie uzyska zapłaty na czas, nie może nic zrobić z taką wierzytelnością. Niemożliwe jest przeniesienie jej w drodze cesji tak, aby poprawić swoją bieżącą płynność finansową. Pole do nowych regulacji jest duże. FPP aktywnie uczestniczy w pracach i liczy na to, że nowe ramy prawne choć trochę poprawią obecną sytuację –
wyjaśnił Lang.

 

Autor: Mateusz Rzemek

Reklamy