Aktualności

MCI – 189 mln zł zysku netto za 2013 rok

Według wstępnych szacunków Zarządu skonsolidowany wynik netto Grupy MCI za 2013 rok wyniósł 189 mln zł. Prognoza zakładała 170 mln zł.

Wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec 2013 r. była zgodna z prognozą i wyniosła ok. 1,1 mld zł, a wartość aktywów netto, którą na koniec roku prognozowano na 740 mln zł, wyniosła według szacunków 766 mln zł.

Wzrost wyników rocznych względem publikowanej prognozy to efekt dynamicznego wzrostu wartości certyfikatów inwestycyjnych funduszu MCI. PrivateVentures FIZ w IV kwartale 2013 r.

Pozytywna ocena potencjału i perspektyw stojących przed spółkami portfelowymi MCI Management skłoniła analityków domu maklerskiego Noble Securities do wystawienia rekomendacji KUPUJ i ustalenia ceny docelowej w horyzoncie 9-miesięcznym na poziomie 13,56 zł. Ponieważ cena akcji w dniu wydania rekomendacji wynosiła 10,22 zł, potencjał wzrostowy kursu akcji MCI został określony na 33%.

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com