Reklamy
Aktualności Inwestycje

MCI rozpoczyna odkup akcji własnych

Zarząd MCI Management zdecydował o rozpoczęciu programu odkupu akcji własnych.

„Kurs giełdowy akcji naszej spółki kształtuje się obecnie poniżej wartości jej aktywów netto przypadających na jedną akcję. Dlatego też uważamy, że inwestycja w akcje naszej spółki jest obecnie wyjątkowo opłacalna. Wierzymy, że przeprowadzenie tego programu umożliwi wzrost wartości akcji spółki.” – powiedziała Magdalena Pasecka, członek zarządu MCI Management SA do spraw finansowych.

Realizacja programu rozpoczyna się 12 lipca, zakończenie planowane jest do 30 czerwca. Obejmie on wyłącznie akcje znajdujące się w obrocie na GPW. Akcje będą mogły być nabywane w trakcie sesji giełdowej i w transakcjach pozasesyjnych. Maksymalna cena jednostkowa za akcję nie może przekroczyć poziomu 7,98 zł (może być podwyższona za zgodą Rady Nadzorczej, jednak nie powyżej 10 zł za akcję). Minimalna cena jednostkowa nie może być niższa niż 7,98 zł po pomniejszeniu o dyskonto w wys. 25%.

MCI Management jest jedną z wiodących w regionie CEE grup private equity. Do tej pory grupa zrealizowała 44 projekty inwestycyjne oraz dokonała 19 pełnych wyjść i przeprowadziła częściowe transakcje wyjścia z siedmiu inwestycji. MCI poprzez swoje fundusze zainwestował m.i.n. w domzdrowia.pl, Medcasco, Biotech Varsovia, broker.pl, Serwis Prawa i msejf.pl. W okresie od 1 stycznia 1999 do 31 marca 2011 MCI osiągnął stopę zwrotu netto na poziomie 24% i uplasował się w czołówce europejskich funduszy private equity.

Reklamy