Reklamy
Aktualności

Me & My Friends: oferta prywatna i plan na NewConnect

W 2011 roku Me & My Friends osiągnie 1,5 mln zł przychodów oraz 0,5 mln zł zysku netto, w 2012 odpowiednio 3 mln zł oraz 1 mln zł. W Q1 2011 roku (od 20 lipca 2011 roku) firma miała blisko 0,6 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 0,17 mln zł zysku netto, realizując ponad 39% planowanych przychodów oraz 34% zakładanego zysku netto.

Me & My Friends kreuje wizerunki marek w kampaniach marketingowych. Podkreśla, że oferta jest silnie customizowana pod konkretnych klientów.

Reklamy