Aktualności Biznes

Mikroprzedsiębiorcy obawiają się obowiązku składania JPK

Wśród prawie tysiąca przebadanych przez inFakt przedsiębiorców aż 49% ocenia obowiązek
składania JPK zdecydowanie negatywnie. Co czwarty przedsiębiorca podchodzi na razie do tematu
neutralnie. 15% ocenia obowiązek JPK za z pozytywny. 7% samą ideę ocenia dobrze, ale ma w
związku z tym obawy, zaś 4% wychodzi z założenia, że skoro nowy obowiązek wchodzi w życie to
trudno – trzeba się do niego dostosować.
CZEGO BOJĄ SIĘ PRZEDSIĘBIORCY?
InFakt zapytał przedsiębiorców o to, jakie konkretnie obawy towarzyszą im w związku z koniecznością
składania JPK. Najczęściej padające odpowiedzi w grupie tych, którzy oceniają JPK zdecydowanie
negatywnie
Kolejnego uciążliwego obowiązku
Zdaniem przedsiębiorców JPK będzie kolejnym uciążliwym obowiązkiem, którego comiesięczne
dopełnienie będzie kłopotliwe i czasochłonne.

„Dodatkowa operacja, którą muszę wykonać co miesiąc, żeby urząd miał łatwiej. Podczas gdy nie czuję,
żeby państwo polskie jakoś specjalnie chciało zmniejszyć biurokrację.”
„Łączę to z koniecznością miesięcznego rozliczania VAT, co jest dla mnie niekorzystne, bo dotychczas
rozliczałem się kwartalnie.”
„Za dużo obciążeń nakładanych na firmy. Firma przede wszystkim powinna skupić się na biznesie.”
„Obrastanie kolejnymi obowiązkami formalnymi prowadzi do coraz większego utrudniania
mikroprzedsiębiorcom działania. Zamiast prowadzić działania merytoryczne wikłani jesteśmy w
sprawozdawczość, która pozbawiona jest jakiegokolwiek sensu, a otacza przedsiębiorcę atmosferą
podejrzliwości.”
„Nie widzę sensu wprowadzenia tego obowiązku dla mikroprzedsiębiorstw. Uważam, że polityka kraju i
tak nie jest sprzyjająca własnej działalności. JPK dodatkowo zniechęca do podejmowania
samozatrudnienia.”

Sposobu wysyłki
– Do wysyłki JPK_VAT będzie konieczne zastosowanie bezpiecznego podpisu elektronicznego albo
wykorzystanie profilu zaufanego w ePUaP. Będzie to mogła zrobić także księgowa – tak jak w
przypadku wysyłki deklaracji VAT. Jednak podpisu elektronicznego większość małych
przedsiębiorców nie ma, a wysyłka przez ePUaP jest skomplikowana, łatwo się w całym procesie
pogubić. Można byłoby go usprawnić, aby odbywał się w sposób praktycznie niezauważalny dla
przedsiębiorcy, a zarazem był szybki i bezpieczny – mówi Wiktor Sarota, prezes inFakt.
A jakie obawy wobec sposobu wysyłki mają mikroprzedsiębiorcy? Oddajmy im głos:
„Ewidencje w tym formacie trzeba będzie wysłać nawet, jeśli w danym miesiącu będą zerowe. Trzeba
będzie je wysyłać także niezależnie od wysyłki deklaracji VAT. Dodatkowym utrudnieniem jest
obowiązek opatrzenia JPK kwalifikowanym  podpisem elektronicznym.”
„Obawy dotyczą skomplikowanej procedury przesyłu danych z aplikacji poprzez ePUaP do Ministerstwa
Finansów. Mam negatywne doświadczenia z systemami rządowymi.”
Wyższych kosztów obsługi księgowej
Przedsiębiorcy są zdania, że nowy obowiązek będzie na tyle skomplikowany, że nie obejdzie się bez
pomocy ze strony księgowych, którzy w dodatku zwiększą z tego powodu ceny usług.
„System podatkowy jest już i tak bardzo skomplikowany i zamiast iść w kierunku jego uproszczenia, to
tylko dodaje się kolejne elementy które jeszcze bardziej go gmatwają.”
„Zwiększa koszty prowadzenia działalności, gdyż nie wyobrażam sobie JPK bez zatrudnienia księgowej.”

„Zbędny obowiązek i dodatkowy koszt, ponieważ biura księgowe podnoszą przez to koszty usług!”
Inwigilacji i o bezpieczeństwo danych
Przedsiębiorcy przepytani przez inFakt wskazują również na JPK jako na kolejny sposób inwigilowania
obywateli przez aparat państwowy.
„Odczuwam to jako inwigilację podatnika, chciałabym, aby państwo obniżyło podatki a nie tylko
nakładało kaganiec na każdego przedsiębiorcę.”
„Wiem, że na rynku jest masa oszustów. Jednak uważam, że obecny kierunek działań rządu prowadzi do
jawnej inwigilacji i ucierpią na tym tylko ci, którzy do tej pory działali legalnie, ponieważ przysporzy im to
dodatkowej pracy i poświęconego czasu. Oszuści i tak znajdą sposób, jak ominąć nowe regulacje.”

„Jest to kolejna forma inwigilacji i ograniczenia swobody gospodarczej. Nakładanie kolejnych
obowiązków na prowadzących działalność powoduje, że szara strefa ma się coraz lepiej.”

„Jest to szukanie kasy u jednoosobowych działalności przez rząd i pobieranie wrażliwych danych oraz
to, że owe dane będą wyciekać.”
JAKIE PLUSY OBOWIĄZKU JPK DOSTRZEGAJĄ PRZEDSIĘBIORCY?
Wśród przedsiębiorców, którzy oceniają JPK zdecydowanie pozytywnie dominują głosy dotyczące
możliwości wcześniejszego otrzymania zwrotu VAT-u, ułatwienia przesyłania składek,
uporządkowania danych i mniejszej liczby kontroli podatkowych.
„Jeśli nowy program umożliwi wcześniejszy zwrot VAT, to moje odczucia są bardzo pozytywne.”
„Nie widzę problemu. Dobre oprogramowanie lub księgowa wyśle plik za mnie.”
„Usprawni to i przyspieszy rozliczenia VAT z Urzędem Skarbowym.”
„Uważam, że JPK to zasadne narzędzie informatyczno – analityczne, które pomoże w uszczelnieniu
systemu podatkowego. Składanie JPK nie powinno być uciążliwe dla przedsiębiorcy pod warunkiem
implementacji w systemach księgowych.”
„Myślę że składanie JPK ma sens. Z jednej strony wyeliminuje część oszustw podatkowych, z drugiej
strony mam nadzieję, że doprowadzi do zmniejszenia papierologii. “
„Myślę, że obowiązek składania JPK doprowadzi do rzetelnego prowadzenia księgowości przez
wszystkich przedsiębiorców, da poczucie sprawiedliwości mikro i małym firmom, zapewni równe szanse
w rozwoju firmy. W szczególności doprowadzi do ograniczenia wyłudzenia podatku VAT przez
nieuczciwych przedsiębiorców.”
„Dzięki temu US powinny zlecać mniej kontroli rzetelnym firmom.”

„Mam nadzieje, ze zredukuje to ilość pytań ze strony urzędu skarbowego w sytuacjach gdy chce zwrot
nadwyżki VAT.”
POSTAWY NEUTRALNE WYNIKAJĄ Z NIEWIEDZY
Uczestnicy badania inFakt, którzy na razie wstrzymują się z jednoznaczną oceną JPK, najczęściej
robią tak z niewiedzy. Wiele osób w tej grupie liczy na to, że tematem zajmie się księgowa lub ich
program do księgowania.
„Kolejna rzecz, którą będzie musiała zrobić moja księgowa.”
“Mała wiedza o JPK sprawia, że nie czuję się pewnie w tym temacie. Mam nadzieję, że program
księgowy będzie do tego przygotowany i znajdę tam wszystkie niezbędne informacje, jak składać JPK.”

Równie liczna grupa dostrzega w równym stopniu plusy i minusy takiego rozwiązania.
„Nie mam nic przeciwko samej idei JPK, jednak biorąc pod uwagę swoje doświadczenie w branży IT
oraz wiedzę na temat jakości przygotowanych rozwiązań w naszym sektorze publicznym, mam obawy,
czy aby na pewno wszystko będzie działać tak, jak należy. Nie odpowiada mi za to przesyłanie JPK co
miesiąc – po to wybrałem kwartalny sposób rozliczania, aby nie siedzieć w każdym miesiącu nad
sprawami księgowymi, a teraz nie będę miał wyjścia.”
„Mogą być problemy, jak pominie się jakąś mało istotną fakturę, ale ogólnie może to pozytywnie wpłynąć
na systematykę pracy.”
„Sama idea nie jest zła, niemniej jednak znacznie utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej mikro
i małym przedsiębiorcom. Moim zdaniem wielu przedsiębiorców będzie mało dużo problemów z wysyłką
m.in. struktury JPK_FAKTURA, nawet używając udostępnionego przez MF programu Excel. Z
doświadczenia wiem, że przedsiębiorcy popełniają wiele błędów, a są i tacy, którzy nie potrafią
obsługiwać komputera do tego stopnia bądź w ogóle go nie posiadają.”

„Wady: dodatkowa praca/ewentualny koszt. Zaleta: wyższa ściągalność VAT – jeśli ktoś nie ma
nic do ukrycia, nie powinien się przejmować”
“Jeśli pomoże to w walce z wyłudzeniami VAT-u, to jestem za. Jeśli natomiast ma to być
narzędzie do kwestionowania większości kosztów firm, to jestem przeciw.”
“Z jednej strony przynosi dodatkowe obowiązki z drugiej może pozwoli wykazać
nieprawidłowości oraz zmotywować do terminowego opłacania faktur.”

Czy rzeczywiście jest się czego obawiać? Aneta Socha, ekspert kadrowo-podatkowy inFakt:

JPK dla mikroprzedsiębiorców jest w ostatnim czasie tematem bardzo szeroko omawianym.
Przypomnę, że struktura JPK_VAT, którą od 1 stycznia będą składać także mikroprzedsiębiorcy
będący czynnymi podatnikami VAT, jest niczym innym jak wykazem informacji z rejestru sprzedaży i
rejestru zakupów. Można powiedzieć, że jest to uzupełnienie deklaracji VAT. Deklaracja VAT zawiera
dane liczbowe, a JPK_VAT jest jej uzupełnieniem o szczegółowe dane kontrahentów.
System ten został wprowadzony, aby urzędy miały dokładniejsze dane, szybszą możliwość ich
sprawdzenia i łatwiejszy sposób przeprowadzenia kontroli. Oczywiście jest to dodatkowy obowiązek
dokumentacyjny, ale dzięki niemu szybciej możemy odnieść się do pytań czy też wątpliwości urzędu.
Postępowania wyjaśniające i kontrole będą prawdopodobnie mniej kosztowne i mniej czasochłonne –
w większości przypadków będzie można wszystko wyjaśnić telefonicznie lub mailowo, bez
konieczności osobistej wizyty w urzędzie.