Reklamy
Aktualności

Ministerstwo Gospodarki: europejski patent szybciej i 80% taniej

W tej chwili europejskie patenty reguluje prawo z 1973 roku. Ministerstwo Gospodarki informuje, że udało się wypracować europejskie porozumienie, które ułatwi ochronę patentową i skróci cały proces. Dokument wystarczy złożyć w jednym języku, zostanie on przetłumaczony na angielski, francuski lub niemiecki – koszty finalnie ma ponieść Europejski Urząd Patentowy.

Co w przypadku, gdy przedsiębiorca będzie chciał sprawdzić, czy swoim rozwiązaniem nie narusza czyjegoś patentu? Prawdopodobnie będzie musiał sam sobie przetłumaczyć dokumenty z interesującej go dziedziny.

Nie znane również inne szczegóły porozumienia. Politycy debatują głównie nad lokalizacją sądu patentowego i jego oddziałów. Pozostaje mieć nadzieję, że uda im się jednak zminimalizować biurokrację a kolejne polskie wynalazki nie utkną w skomplikowanych przepisach.

Reklamy