Reklamy
Aktualności

Mobile Factory z dobrymi wynikami za 2013 rok

Notowana na NewConnect spółka Mobile Factory wygenerowała w 2013 roku prawie 160 tys. zł zysku netto przy niemal 1 mln zł przychodów ze sprzedaży.

Narastająco po IV kwartałach 2013 roku spółka uzyskała 937 tys. zł przychodów ze sprzedaży w porównaniu do zaledwie 71 tys. zł tego samego okresu 2012 roku. Odnotowano tym samym ponad 13-krotny wzrost przychodów w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Zysk netto po IV kwartałach wyniósł 169 tys. zł wobec straty w roku ubiegłym na poziomie 247 tys. zł.

Firmę czeka też zmiana nazwy, której przyczyną jest znaczne rozszerzenie działalności operacyjnej, która nie koncentruje się już tylko na projektowaniu i sprzedaży aplikacji mobilnych. Od momentu rejestracji nowej nazwy w sądzie spółka będzie działać pod firmą MBF Group S.A.

Zarząd Mobile Factory poinformował też o decyzji w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności dwóch byłych członków zarządu, którzy są podejrzewani o działanie na szkodę spółki.

Reklamy