Reklamy
Aktualności Zdrowie

Można zapewnić pełne bezpieczeństwo szczepionek

Wdrożenie technologii termometrycznej w placówkach medycznych jest doskonałym sposobem na zapobieganie przerwaniu łańcucha chłodniczego, a co za tym idzie, umożliwia stałą kontrolę nad warunkami przechowywania wszelkich materiałów biologicznych, takich jak szczepionki, krew, materiały krwiopochodne czy leki termolabilne. System technologii termometrycznej jest pomocny wszędzie tam, gdzie substancje szczególnie wrażliwe na działania temperatury muszą być transportowane i przechowywane w odpowiednich warunkach, a monitoring temperatury jest konieczny w trybie całodobowym.

 

Placówki medyczne, zgodnie z literą prawa, zobligowane są do prowadzenia dokumentacji na temat warunków przechowywania leków i innych materiałów biologicznych. W razie kontroli mają obowiązek okazać historię przechowywania lub transportu medykamentów. Zbieranie tych danych umożliwia technologia termometryczna. Pozwala ona na w pełni zautomatyzowany, stały monitoring warunków przechowywania materiałów biologicznych oraz rejestruje na bieżąco wyniki pomiarów temperatury i wilgotności z dowolnej ilości punktów pomiarowych zlokalizowanych w placówce medycznej.

 

Centralny monitoring temperatury pozwala na stałą kontrolę procesu tzw. łańcucha zimna – mówi Krzysztof Wojciechowski, prezes zarządu Insperit Data Management, spółki z Grupy Impel, oferującej m.in. system termometrii wraz usługami wdrożeniowymi. – Ma to szczególne znaczenie w miejscach przechowywania medykamentów i preparatów mikrobiologicznych, bankach krwi czy pracowniach przygotowywania leków. Prawidłowe warunki przechowywania i transportu decydują o jakości materiału biologicznego, jego przydatności do użytku oraz skuteczności w terapiach leczniczych, dlatego też wdrożenie systemu termometrii daje skuteczne narzędzie do całodobowego monitoringu najbardziej newralgicznych obszarów szpitala – dodaje Krzysztof Wojciechowski.

 

 

Jak działa system?

System bazuje na technologii M2M (machine to machine), a jego integralną częścią są rejestratory mierzące temperaturę i wilgotność, które montuje się w wybranym pomieszczeniu (np. laboratorium, pracownia przygotowywania leków cytostatycznych, bank krwi), szafie (apteka szpitalna) lub lodówce farmaceutycznej. Wyniki cyklicznych pomiarów wykonywanych przez rejestrator, takich jak wartość temperatury i wilgotności wraz ze znacznikiem czasu pomiaru, są zapisywane w pamięci wewnętrznej urządzenia. Co ważne, urządzenie dane te przechowuje postaci szyfrowanej i zabezpieczonej przed możliwością jakiejkolwiek ingerencji. Dodatkowo dane te są przekazywane drogą radiową do aplikacji poprzez koncentrator podłączony na stałe do internetu. Cała komunikacja jest niezwykle szybka i precyzyjna.

 

Aplikacja pozwala na zarządzanie każdym punktem pomiarowym, pokazuje ich lokalizację, czy zdefiniowane zakresy temperatury i wilgotności. Z systemu generowane są także okresowe raporty ze wskazaniami odczytów monitorowanych parametrów przechowywania leków i materiałów biologicznych z dowolnego opomiarowanego miejsca. System generuje także automatyczne alerty w sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych, kiedy np. nastąpi przekroczenie zdefiniowanych zakresów temperatur. Alerty są przesyłane na wszystkie podpięte urządzenia mobilne, znajdujące się w posiadaniu osób odpowiedzialnych za danych obszar szpitala. Tym samym personel medyczny po pierwsze może zareagować natychmiastowo, a po drugie mobilizowany jest tylko wtedy, kiedy sytuacja tego wymaga.

W czym dodatkowo pomaga system nowoczesnego monitoringu temperatury w szpitalu?

 

System technologii termometrycznej automatyzuje procesy, do których zazwyczaj był angażowany personel medyczny. Jednak fizycznie sprawdzenie każdego miejsca przechowywania leków i ręczny rejestr wyników pomiarowych zajmuje dużo czasu, nie eliminuje możliwych ludzkich błędów i nie pozwala na natychmiastowe reakcje w sytuacji zagrożenia zniszczenia materiału biologicznego. Z wykorzystaniem systemu termometrii personel medyczny jest odciążony od takich obowiązków i może skupić się na typowo medycznych zadaniach.

 

System termometrii jest wykorzystywany także do zabezpieczania materiałów biologicznych w transporcie. Dzięki specjalnym pojemnikom izotermicznym wyposażonym w rejestratory materiały biologiczne mogą być bezpiecznie transportowane bez najmniejszej utraty ich właściwości leczniczych. Dzięki radiowej komunikacji proces ten także może być monitorowany z poziomu aplikacji przez urządzenia stacjonarne lub mobilne.

 

Rejestratory temperatury i wilgotności mogą również być zainstalowane w szpitalnej serwerowni czy kuchni, by na bieżąco rejestrować stan warunków w nich panujących, a dzięki stałemu monitoringowi zapobiegać sytuacjom niepożądanym, związanym z wahaniami temperatury.

 

 

Informacje o Grupie Impel

Impel to największa w Polsce grupa firm specjalizujących się w outsourcingu usług dla instytucji i przedsiębiorstw z ponad 27-letnim doświadczeniem. Impel oferuje kompleksowe rozwiązania optymalizujące obszary organizacji pracy, doboru technologii oraz zarządzania personelem. Grupa oferuje największą na rynku polskim liczbę usług dla biznesu w następujących obszarach:

  • Obsługa nieruchomości [Facility Management]in.: utrzymanie czystości, ochrona osób i mienia, serwis techniczny, opieka nad pacjentem, catering, rental odzieży,
  • Obsługa procesów biznesowych i IT [Digital Services & BPO]in.: obsługa księgowa, obsługa kadrowo-płacowa, zarządzanie dokumentami, doradztwo podatkowe, infrastruktura informatyczna,
  • Usługi dla przemysłu [Industrial Services]in.: czyszczenie przemysłowe, wsparcie procesów produkcyjnych, usługi remontowo-budowlane, skanowanie laserowe.

 

Grupa Impel obsługuje 6,5 tys. klientów na terenie całego kraju. Zarządza pracą 60 tys. osób. W filozofię działania Grupy Impel wpisane jest wspieranie przedsięwzięć społecznych, kulturalnych i sportowych oraz troska o osoby potrzebujące pomocy. Impel wspiera aktywność sportową dzieci i młodzieży oraz Fundację ProCuro. Ponadto Grupa Impel wraz z Fundacją „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” we Wrocławiu wsparła budowę nowej siedziby Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej – „Przylądek Nadziei” dla Akademii Medycznej we Wrocławiu.

 

Informacje o Insperit Data Management Sp. z o.o.

Insperit Data Management Sp. z o.o. jest podmiotem należącym do strategicznego obszaru Industrial Services w Grupie Impel. Spółka specjalizuje się w pozyskiwaniu, wprowadzaniu, przetwarzaniu i utrzymaniu danych o sieciach firm infrastrukturalnych oraz pozyskiwaniu danych o infrastrukturze przestrzeni publicznej. Oferuje usługi paszportyzacji sieci dla firm dystrybucyjnych (m.in. telekomunikacji, energetyki, przemysłu gazowniczego), obsługę procesów elektronicznej archiwizacji, skanowanie laserowe 3D, kompleksową obsługę z zakresu przeprowadzania oraz rozliczania procesu inwentaryzacji majątku kontrahenta, wdrożenia systemu technologii termometrycznej, jak również tworzenie oprogramowania do efektywnego wspomagania projektów i procesów w firmie.

 

źródło obrazka; [ internet ]

Reklamy