Aktualności Gospodarka

MRPiPS wprowadziło zmiany w świadectwie pracy

Od 1 czerwca br. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadziło wymóg dotyczący zamieszczania na świadectwie pracy osoby wykonującej pracę tymczasową informacji o pracodawcy oraz okresie wykonywania tej pracy. Ponadto w życie weszły zmiany dotyczące wydłużenia czasu (z 3 do 7 dni) na sprostowanie lub wydanie nowego świadectwa pracy. W przypadku uwzględniania przez sąd powództwa o sprostowanie świadectwa (w tym także w przypadku przyznania pracownikowi odszkodowania np. z tytułu niezgodnego z przepisami wypowiedzenia umowy), pracodawca będzie miał również 7 dni od uprawomocnienia się orzeczenia na wydanie na żądanie pracownika nowego świadectwa. Stosowne zmiany we wzorze świadectwa pracy zostały już wprowadzone w życie na mocy Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Zmianą, która wymaga aktualizacji systemów klasy ERP, jest umieszczenie przez agencje pracy tymczasowej dodatkowych informacji na świadectwie pracy. Adam Tarkowski, szef obszaru personel w Macrologic SA, zwraca uwagę, że aktualizacja wymaga takich modyfikacji w systemie, które umożliwią w zautomatyzowany sposób pobieranie danych z karty pracy danego pracownika świadczącego pracę tymczasową i włączenie ich do wydawanego mu świadectwa.

 

Dobry system ERP nieocenioną pomocą w przypadku zmian prawnych

Dokumenty pracownicze bardzo często są zintegrowane z rozwiązaniami informatycznymi. Dlatego należy pamiętać o zmianach w dokumentacji pracowniczej, które weszły w życie wraz z początkiem czerwca. A tym samym o jej aktualizacji w systemie ERP. Dlatego, jak zauważa Adam Tarkowski, dobre oprogramowanie stanowi ogromne wsparcie dla właścicieli firm w kontekście wprowadzanych zmian prawnych w obszarze HR.

 

W przypadku organizacji korzystających z oferowanych przez nas rozwiązań operacja podmiany wzoru świadectwa pracy oraz pobrania niezbędnych danych jest prosta. Na podstawie posiadanych już w systemie danych o zatrudnionym brakujące informacje w świadectwie pracy uzupełniane są automatycznie — wyjaśnia Adam Tarkowski.

 

Firmy, które nie korzystają z odpowiednich narzędzi informatycznych muszą pamiętać o poinformowaniu pracowników działu kadr o nowych przepisach dotyczących zmian w świadectwie pracy i zaktualizowaniu wzoru świadectwa. Niezbędne jest też sprawdzenie, czy wszystkie stare wzory dokumentów zostały usunięte z firmowych zasobów, aby uniknąć w przyszłości ewentualnych pomyłek.

 

źródło obrazka ; [ internet ]

 

 

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com