Reklamy
Aktualności

MRR: miliard na dotowanie wynalazczości

600 mln zł trafi do programu wsparcia firm MSP, które po raz pierwszy wdrażają wynalazki. 400 mln pójdzie na inwestycje związane z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych, produktowych, usługowych lub organizacyjnych (nie starsze niż 3 lata). Te 400 mln zł zostanie wykorzystane na wsparcie projektów tych przedsiębiorców, którzy składali wnioski o dofinansowanie inwestycji w 2009 r. i pomimo wysokich ocen nie otrzymali dotacji.

Reklamy