Reklamy
Aktualności

MSZ: Weź udział w misji gospodarczej do państw UE

Z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, THINKTANK realizuje cykl misji gospodarczych do wybranych krajów Unii Europejskiej (Belgia, Hiszpania, Portugalia, Dania, Holandia, Irlandia i Włochy) z udziałem minister Beaty Stelmach, podsekretarz stanu ds. globalnej polityki ekonomicznej, promocji i kultury. Celem planowanych wyjazdów jest promocja wizerunku Polski za granicą poprzez prezentację polskich skutecznych modeli biznesowych.

Do udziału w misjach zaprasza się innowacyjne polskie przedsiębiorstwa, szczególnie reprezentujące biznes technologiczny, działające w odpowiednio dużej skali i już obecne na europejskich rynkach.

Opis misji, ich harmonogramem oraz zasady kwalifikacji firm do udziału w nich dostępne są na stronie: www.stolice.mttp.pl.

Reklamy