Reklamy
Aktualności

Na czym polega system bonus-malus?

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na wysokość składki na ubezpieczenie komunikacyjne OC i AC jest zniżka przysługująca kierowcy za przebieg historii ubezpieczenia. Wynika ona z tzw. systemu bonus-malus. Na czym on polega?

Pojęcie bonus-malus

System bonus-malus oznacza klasy zniżek i zwyżek, w tym maksymalną możliwą do uzyskania zniżkę na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i autocasco samochodowe. To również zasady, według których kierowcy nabywają prawo do zniżek.

W taryfach różnych towarzystw ubezpieczeniowych system bonus-malus może mieć inne zasady. Zmienna jest też liczba klas, klasa startowa, od której zaczyna się opłacanie składek na ubezpieczenie OC i AC oraz inne parametry.

Uwarunkowania prawne

Ubezpieczyciele w Polsce przy wyliczaniu wysokości składek komunikacyjnych, , stosują tzw. system bonus-malus. Zasady jego funkcjonowania już w 2000 roku uregulowało Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 marca 2000 roku. Obowiązywało ono do 1 stycznia 2004 roku i ustalało maksymalną zniżkę na OC i AC na poziomie -60 proc. oraz maksymalną zwyżkę wysokości +160 proc. Stanowiło ono, że za każdy bezszkodowy okres 24 miesięcy obowiązywania polisy ubezpieczeniowej, system bonus-malus powinien gwarantować wzrost zniżki o co najmniej 10 punktów procentowych.

Ograniczenia te przestały obowiązywać w 2004 roku, kiedy wprowadzono w życie Ustawę o działalności ubezpieczeniowej. Niemniej, w praktyce wszyscy ubezpieczyciele pozostali przy dotychczasowych systemach bonus-malus.

Za co zniżka, za co zwyżka?

W zdecydowanej większości przypadków reguły przejścia z jednej klasy zniżki na drugą dotyczą liczby szkód w danym roku ubezpieczeniowym. Za każdy rok trwania ubezpieczenia i brak szkód w tym czasie klientowi przysługuje pewien poziom zniżek – najczęściej 10 proc. Po 6 latach nienagannej, bezszkodowej jazdy można liczyć na najwyższe zniżki. W przeważającej części firm ubezpieczeniowych maksymalna zniżka wynosi 60 proc. 70 proc. zniżki można uzyskać wykupując ubezpieczenie w Proama i to niezależnie, czy wykupi się ubezpieczenie online, czy u agenta.  Ubezpieczyciele premiują dodatkową, np. 5 proc. zniżką na ubezpieczenie tych klientów, którzy opłacają z góry całą składkę jednorazowo, kontynuują ubezpieczenie w danej firmie lub wykupują je online. Poszczególne zniżki na OC ubezpieczyciele przyznają swoim klientom indywidualnie, przy spełnieniu przez nich ustalonych wymogów.

Ubezpieczyciele stosując system bonus-malus, starają się oszacować, jakie jest ryzyko, że dany Klient spowoduje wypadek w okresie obowiązywania ubezpieczenia, gdyż cena polisy powinna to ryzyko odzwierciedlać. Dlatego bonus-malus jest bardzo ważnym, a nie jedynym elementem wpływającym na to, ile płacimy za ubezpieczenie OC i AC.

Reklamy