Aktualności

Najnowszy raport. Czy polskie firmy potrafią się zmieniać?

Na nowy rok chętnie planujemy zmiany, podobnie jest z firmami. Jak sobie z tym radzą? Okazuje się, że aż 70% zmian w polskichprzedsiębiorstwach kończy się niepowodzeniem. Dzisiaj opublikowano raport z Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą.

Autorzy ze Szkoły Zarządzania Zmianą przebadali ponad 200organizacji, w większości dużych firm, które przeprowadzały różnego rodzaju zmiany. Dotyczyły na przykład restrukturyzacji, fuzji lub przejęcia, redukcji kosztów, przebudowania strategii, przeprojektowania procesów, wprowadzenia nowegooprogramowanie czy systemów IT.  Z jakim efektem firmy realizowały zmiany? Okazuje się, że tylko w mniej niż 30% przypadków udało się całkowicie zrealizować zakładane cele.

Dlaczego tak się dzieje?

– Jedna z najważniejszych przyczyn to kłopoty z wewnętrzną komunikacją w firmie. Zbyt często jest jednostronna. To znaczy, że pracownicy są tylko informowani o tym, co się dzieje. Tymczasem wdrażanie zmian w firmie przynosi najlepsze efekty wtedy, gdy z pracownikami się rozmawia i słucha się, co mają do powiedzenie, ponieważ wtedy są w ten proces zaangażowani – mówi Jarosław Rubin, założyciel Szkoły Zarządzania Zmianą, konsultant procesów zmian w firmach.

Z niewłaściwej komunikacji wynikają konkretne problemy. Ankietowani najczęściej wskazywali emocje pracowników (19%) oraz sabotowanie procesu zmian przez niektórych pracowników (13%) jako poważne przeszkody we wdrażaniu zmiany.

Jak to robić dobrze?

Co miało największy pozytywny wpływ na proces przeprowadzania zmiany? Tu ankietowani wskazywali na pierwszym miejscu na postawę menedżerów najwyższego szczebla (prawie 55%), a na drugim nazaangażowanie pracowników w proces zmian (44%).

– Moje doświadczenie potwierdzają, że gdy szef stał z boku, wdrożenia zawsze kończyły się problemami. W przeprowadzaniu zmiany potrzebna jest wizja i moc sprawcza. Obie te rzeczy jednoznacznie wiążą się z szefem firmy – mówi Roman Wendt Prezes Zarządu Stowarzyszenia Interim Managers.

Z raportu wynika, że ponad 60% firm, które osiągnęły cele, wykorzystywało coaching i mentoring dla swoich pracowników, dla porównania – w przypadku firm nierealizujących celów zrobiło tak o połowę mniej przedsiębiorstw.

– Zmiany wywołują napięcia, a wśród pracowników wzrasta poziom stresu i niepewności. Coaching i mentoring pomagają o tyle, że wzmacniają pewność siebie i ułatwiają wykorzystanie swoich umiejętności, talentów i atutów także w sytuacji, kiedy trzeba zmienić niektóre nawyki – wyjaśnia Wiesław Grabowski Koordynator Szkoły Zarządzania Zmianą w Warszawie.

Raport pokazuje jeszcze jedną ciekawą rzecz. Jeśli polskie firmy decydowały się na zmiany w różnych obszarach, to często uwzględniały przy tym zmiany w kulturze organizacyjnej.

– Kulturę organizacyjną porównam do środowiska, które może sprzyjać rozwojowi określonych kompetencji lub ten proces hamować. Dziś świat i rynki zmieniają się tak dynamicznie, że kluczowe jest stworzenie środowiska korzystnego dla zmian i wspierającego elastyczność. Optymistyczne jest to, że polscy przedsiębiorcy i menadżerowie coraz lepiej zdają sobie z tego sprawę – podsumowuje Marek Janigacz, koordynator Szkoły Zarządzania Zmianą w Krakowie, konsultant i trener biznesowy.

* Raport powstał na bazie Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą, przeprowadzonego w listopadzie i grudniu 2015 r. przez Szkołę Zarządzania Zmianą. W badaniu wzięło udział 212 respondentów. Prawie 30% z nich należało do kadry zarządzającej organizacją, a kolejne 40% kierowało wdrożeniem opisywanej zmiany samodzielnie lub w ramach zespołu projektowego. To największe tego rodzaju badanie przeprowadzone w Polsce.

zmiana.edu.pl

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com