Reklamy
Aktualności

Nazwa.pl kluczowym dostawcą dla polskiego systemu bezpieczeństwa

Ministerstwo Cyfryzacji uznało firmę nazwa.pl za operatora usługi kluczowej w sektorzeinfrastruktury, polegającej na prowadzeniu autorytatywnego serwera DNS. Zdaniem ekspertówMinisterstwa usługi świadczone przez nazwa.pl mają kluczowe znaczenie dla utrzymania działalności społecznej oraz gospodarczej. Spółka obsługuje około 25% rynku domen w Polsce, będąc największym usługodawcą w obszarze rejestracji domen i hostingu.

Uznanie operatora i jego usług za kluczowe dla cyberbezpieczeństwa Polski stanowi kolejnepotwierdzenie wiodącej pozycji nazwa.pl na rynku usług cyfrowych i docenienie jej wkładu w rozwój cyberbezpieczeństwa w Polsce. Firma uzyskała ten status jako pierwsza w Polsce w branży, w której działa.

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wyznaczyła operatorom kluczowych usług najwyższe standardy działania w zakresie bezpieczeństwa świadczonych przez nich usług. Na operatorze usługi kluczowej ciąży obowiązek utrzymywania systemu zarządzania bezpieczeństwem w systemie informacyjnym zapewniającego prowadzenie systematycznego szacowania ryzyka wystąpienia incydentu oraz zarządzanie tym ryzykiem. Podmioty takie jak nazwa.plzobowiązane są do utrzymywania najwyższych środków technicznych i organizacyjnych, stałegomonitorowania informacji o zagrożeniach cyberbezpieczeństwa i podatnościach na incydentysystemów informacyjnych oraz wdrożenia środków zapobiegających i ograniczających wpływyincydentów na bezpieczeństwo systemu informacyjnego do świadczenia usług. Operator usługi kluczowej zobowiązany jest do przeprowadzania audytu bezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usług.

Nazwa.pl jako lider technologiczny w Polsce systematycznie wdraża rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo i stabilność oferowanych usług. – Od początku 2018 roku nazwa.pl poczyniła szereg inwestycji związanych z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa. Poniesione nakłady można liczyćw milionach złotych – z dumą przyznaje Krzysztof Cebrat, prezes zarządu nazwa.pl. 

Jednym z tychdziałań było uruchomienie – jako pierwsza polska firma – technologii DNS Anycast, która pozwala na minimalizacje skutków ataków typu DDoS oraz podnosi stabilność usług i przyspiesza ich działanie dzięki geograficznemu rozproszeniu serwerów DNS na 6 kontynentach – dodaje Cebrat.

Oprócz DNS Anycast firma wprowadziła szereg rozwiązań technologicznych związanychz bezpieczeństwem domen. W marcu ubiegłego roku dla każdej obsługiwanej domeny zostałoaktywowane zabezpieczenie DNSSEC (DNS Security Extensions). Rozwiązanie to chroni internautów przed najpopularniejszą formą wyłudzeń, jaką jest phishing. Według danych NASK Polska dzięki nazwa.pl awansowała na czwartą pozycję wśród wszystkich krajów europejskich pod względem liczbydomen zabezpieczonych protokołem DNSSEC, a ponad 91% domen zabezpieczonych tymrozwiązaniem jest zarejestrowanych właśnie za pośrednictwem nazwa.pl. Dzięki rozszerzeniu protokołu o DNSSEC internauta ma pewność, że pod daną domeną nie zostanie wyświetlona fałszywastrona WWW.

 

W trosce o prywatność swoich klientów i ich użytkowników firma wprowadziła także protokółDNS over TLS, który uniemożliwia inwigilację zapytań do DNS, a tym samym gwarantuje prywatność transmitowanych danych. Rozwiązanie to uniemożliwia podglądniecie tego, jakie witryny WWWprzeglądają użytkownicy.

Nazwa.pl ceni zarówno prywatność, jak i bezpieczeństwo swoich Klientówi ich użytkowników, dlatego wprowadziliśmy szereg zabezpieczeń, co czyni domenę zarejestrowanąw nazwa.pl najbezpieczniejszą domeną w Polsce – tłumaczy Krzysztof Cebrat, prezes zarządu nazwa.pl.- Równoczesne stosowanie wspomnianych rozwiązań stanowi duże wyzwanie technologiczne dla firmhostingowych, dlatego nasza konkurencja w Polsce nie zdecydowała się jeszcze na kosztownewdrożenia podnoszące bezpieczeństwo swoich Klientów. Nie zniechęca nas to jednak do dalszego rozwoju, wyznaczamy standardy dla polskiej branży usług hostingowych i rejestracji domen i chcemypodnosić coraz wyżej poprzeczkę dla dobra Polaków. Przyznanie nazwa.pl przez Ministerstwo Cyfryzacji statusu kluczowego operatora wsektorze infrastruktury, podobnie jak otrzymane w grudniuwyróżnienia od NASK, potwierdzają wkład nazwa.pl w rozwój polskiego cyberbezpieczeństwa orazstanowią podkreślenie wiodącej pozycji rynkowej firmy – podsumowuje Krzysztof Cebrat, prezeszarządu nazwa.pl.

Wzorując się na najlepszych światowych przykładach, nazwa.pl w 2018 roku uruchomiła własneScrubbing Center. To specjalistyczne rozwiązanie służy do analizy ruchu IP z Internetu w celu wykrycianiebezpieczeństw oraz odfiltrowania szkodliwego ruchu zagrażającego poprawnemu działaniu serwisów WWW, poczty elektronicznej, DNS i innych usług oferowanych przez nazwa.pl. Ochronaobejmuje w szczególności eliminację zagrożeń związanych z atakami typu DDoS oraz atakami wolumetrycznymi polegającymi na wysycaniu łącza. Oprócz ochrony DDoS dla usług hostingowychw nazwa.pl realizowana jest również ochrona w zakresie ataków aplikacyjnych za pomocą WAF (WebApplication Firewall) oraz IDP/IPS (Intrusion Detection System / Intrusion Prevention System).Wspomniane zabezpieczenia wraz z wysokiej klasy specjalistami monitorują działanie usług klientównazwa.pl, zapewniając im najwyższy dostępny w Polsce poziom bezpieczeństwa i ciągłości pracy, z gwarantowanym SLA na poziomie 99,9%.

Reklamy