Reklamy
Aktualności Zdrowie

Nielegalny alkohol co roku zabija ponad 100 Polaków

Nielegalny alkohol powoduje straty nie tylko u legalnych producentów i w budżecie państwa,
ale jednocześnie jego konsumpcja stanowi zagrożenie życia i zdrowia konsumentów.
Alkohole z nieznanego źródła mogą zawierać silnie trujący metanol oraz glikol a także
skażalniki i związki powstałe w wyniku ich wytrącania. Według Narodowego Funduszu
Zdrowia, w 2016 roku alkoholem metylowym zatruły się w Polsce 152 osoby, a 37 zmarło. Z
kolei glikolem zatruły się 192 osoby, a 24 zmarły. Dane te obejmują jedynie osoby
hospitalizowane. Należy więc domniemywać, że liczba osób z zatruciami alkoholem
skażonym ale nie hospitalizowanych jest znacznie większa i sięga tysięcy. Poprzednie lata
były podobnie tragiczne.
– Do niedawna, jednym z głównych źródeł zaopatrzenia czarnego rynku alkoholi, był skażony
spirytus sprowadzony z Węgier. Dzięki zaangażowaniu polskiego rządu udało się
uporządkować na poziomie UE metody całkowitego skażania spirytusu. W efekcie, od 1
sierpnia przestały wjeżdżać do Polski miliony litrów łatwego do odkażenia alkoholu –
powiedział Andrzej Szumowski, przewodniczący Rady Głównej Związku Pracodawców Polski
Przemysł Spirytusowy. Jednak – jak pokazała prezentowana analiza – dziś za wcześnie, by
ogłosić zwycięstwo. Przestępcy szybko znaleźli inne źródło zaopatrzenia, jak np. substancje
dezynfekujące, które korzystają z „lekkich” skażalników – dodał.
Rynek napojów alkoholowych w Polsce jest wart ok. 57 mld zł, z czego prawie 40% przypada
na wyroby spirytusowe. Branża mocnych alkoholi jest jednym z ważniejszych płatników do
sektora finansów publicznych, gdyż generuje ponad 12,5 mld zł wpływów. Wysokie
obciążenie podatkiem akcyzowym oraz specyfika mocnych alkoholi powodują, że sektor ten
jest szczególnie narażony na nieuczciwą konkurencje ze strony przestępców.
– Czarna strefa na rynku alkoholi to nie tylko ogromne straty w ostatnich latach dla budżetu
państwa i legalnie działających przedsiębiorców ale również ogromne ryzyko dla zdrowia i
życia Polaków. Każdego roku umiera ponad 100 osób z powodu spożywania innego niż
legalny konsumpcyjny alkohol. – powiedział Rafał Momot, ekspert Fundacji Republikańskiej,
jeden z autorów analizy „Nielegalny rynek spirytusu i napojów spirytusowych w Polsce”.
Dotychczas w przestrzeni publicznej opracowania i szacunki czarnej strefy nie uwzględniały
wielu dodatkowych źródeł danych, szczególnie tych dotyczących potwierdzonych wyników
kontrolnych organów państwowych. W 2011 roku Najwyższa Izba Kontroli na tylko jednym
przejściu granicznym zidentyfikowała wprowadzenie w ciągu niecałych 4 lat do Polski 52
milionów litrów 100% alkoholu z Ukrainy od którego nie odprowadzono akcyzy a który nie
został potem w potwierdzony sposób wykorzystany do celów przemysłowych. Taka ilość

pozwala na produkcję ponad 130 milionów litrów wódki czyli ponad 8 półlitrowych butek dla
każdego dorosłego Polaka. Kolejne kontrole potwierdzały podobne ogromne ilości alkoholu
przemysłowego, który na pewnym etapie ginął z ewidencji. Analiza tylko takich
potwierdzonych danych pozwala stwierdzić, iż wiele wcześniejszych analiz i raportów czarnej
strefy nie przedstawia jej pełnej wielkości – dodał.

Reklamy