Reklamy
Aktualności

NK: znak jakości dla deweloperów

NKQuality to certyfikat dla deweloperów, nadawany przez NK po spełnieniu czterech warunków dobrej współpracy. Pierwszy znak trafił do Socializera.

Deweloperzy mogą ubiegać się o certyfikat NKQuality po spełnieniu czterech podstawowych warunków znajdujących się w regulaminie i po wypełnieniu formularza. Należą do nich: terminowość, na którą składa się oddawanie aplikacji zawsze w ustalonym terminie i bieżące usuwanie problemów; niewielka liczba znalezionych błędów w przygotowywanych projektach; dobra znajomość API NK, która wyraża się przez samodzielność pracy; a także rzetelność, przede wszystkim w zakresie przeprowadzenia niezbędnych testów i reagowania na zgłoszenia Użytkowników. Pod uwagę brane jest także przestrzeganie polityki ochrony prywatności NK oraz zasad i przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

Pierwszym podmiotem, który otrzymał znak jakości od portalu NK, jest agencja Socializer S.A, która udostępniła na stronach NK m.in. aplikacje Monster High, Najgrubiej pod chmurą, czy Przypnij i odbierz EGB.

Regulamin przyznawania i inne szczegóły na temat znaku jakości NKQuality znajdują się na stronie: nk.pl/reklama/nkquality.

Reklamy