Aktualności

Nowe progi unijne już od 1 stycznia

135 tys. euro na dostawy i usługi dla zamówień rządowych, 209 tys. euro dla zamówień samorządowych oraz 5,225 mln euro dla zamówień na roboty budowlane – tak przedstawiają się nowe progi unijne, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku.

Zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej od 1 stycznia 2016 roku będą obowiązywać nowe progi unijne. Przedstawiają się one następująco:

dla zamówień rządowych na dostawy i usługi: obowiązujący próg 134 tys. euro zostanie podniesiony do 135 tys. euro,
dla zamówień samorządowych na dostawy i usługi zaproponowano podwyższenie kwot z 207 tys. euro do 209 tys. euro.
dla zamówień na roboty budowlane (wszyscy zamawiający): wzrost z 5,186 mln euro do 5,225 mln euro.

Zmianie ulegnie również średni kurs złotego w stosunku do euro, który stanowi podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Obecnie wynosi on 4,2249 zł. Od 1 stycznia 2016 roku jego wysokość zmieni się na: 4,1749 zł. Kwota ta spowoduje, że polskie zamówienia publiczne szybciej niż do tej pory będą podlegaćunijnemu rygorowi.

W Polsce opiniowaniem proponowanych zmian w zakresie zamówień publicznych zajmuje się Urząd Zamówień Publicznych. Jak pokazuje wieloletnie doświadczenie, progi oraz kurs euro proponowane przez KE były zbieżne z opiniami UZP. Wynika to z mechanizmów przeliczania wartości euro względem międzynarodowej jednostki rozrachunkowej SDR. Progi zależą bowiem od gospodarki europejskiej, której kondycja nadal nie jest najlepsza. Dlatego też proponowane zmiany prawdopodobnie nie spowodują rewolucji na rynku zamówień publicznych – mówi Renata Polisiakiewicz, ekspert współpracujący z Pressinfo.pl

Pressinfo.pl

 

 

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com