Reklamy
Aktualności Gospodarka

Nowy program gospodarczy FPP

Federacja Przedsiębiorców Polskich przedstawiła nowy program gospodarczy. FPP proponuje w swoim programie rozwiązania systemowe – skupia się na gospodarczej stronie funkcjonowania państwa, mając na uwadze zarówno dobro przedsiębiorców, jak i ich znaczenie dla krajowego budżetu. W tegorocznych programach Federacji Przedsiębiorców Polskich znajdziemy sposoby i pomysły na to, jak zwiększyć wpływy do budżetu państwa – nie obciążając dodatkowo przedsiębiorców kosztami podatkowymi.Propozycje FPP skupiają się także na rozwiązywaniu kwestii fiskalnych, udogodnieniach dla przedsiębiorców czy problemach związanych z ubezpieczeniami społecznymi, które dotykają przedsiębiorców.

Szacujemy, że wpływ z realizacji proponowanego programu gospodarczego na saldo sektora finansów publicznych wyniesie +4,6 mld zł rocznie. Program zakłada wpływy z wzrostów dochodów i ograniczenia wydatków na poziomie 13,7 mld zł – powiedział serwisowi eNewsroom Marek Kowalski, przewodniczący FPP. – Przygotowany przez nas program gospodarczy jest efektywnym narzędziem służącym poprawie warunków działalności przedsiębiorców oraz chroniącym dobro obywateli, także w przypadku pogorszenia koniunktury. Proponujemy wprowadzenie zmian, które nie tylko uporządkują otoczenie prawne działalności gospodarczej na przyszłość, ale również naprawią błędy przeszłości i spowodowane przez nie szkody – wyjaśnia Kowalski.

Reklamy