Reklamy
Aktualności

O zjawisku spamu w Polsce. Wnioski z badania na temat niechcianych wiadomości

Każdego dnia 99% użytkowników internetowych otrzymuje niechciane wiadomości, a ponad połowa ankietowanych poświęca aż 22 godziny rocznie, aby ręcznie oczyścić swoje skrzynki pocztowe z niechcianych wiadomości. Czy to dużo? Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badania zjawiska spamu w Polsce.

Badanie zjawiska spamu w Polsce wykazało, że 99% użytkowników każdego dnia otrzymuje niechciane wiadomości. Taki poziom chyba dla nikogo nie jest zaskoczeniem. Niepokojący jest natomiast fakt, że aż połowa badanych nie wie, że spam jest wykroczeniem w rozumieniu prawa. Dodatkowo jedynie 23% badanych zgłasza wiadomości spam do administratora swojej poczty bądź innego podmiotu.
Alarmujący jest też fakt, że 63% badanych nie zna instytucji, które mogą pomóc w walce ze spamem! Jedynie 1/3 osób ma świadomość istnienia takich instytucji jak GIODO, UKE, UOKiK, CSA czy SpamCop. Z bardziej optymistycznych danych wynikających z Raportu należy przytoczyć kwestię filtrów antyspamowych – aż 71% ankietowanych je stosuje.

Badanie, przeprowadzone przez Fundację Rozwoju i Ochrony Komunikacji Elektronicznej FORCE, jest odpowiedzią na potrzebę rynku e-mail marketingu . Jego głównym celem było ustalenie poziomu świadomości odbiorców wiadomości e-mail w zakresie zjawiska jakim jest spam oraz jego skali. Ankietowani odpowiadali na pytania dotyczące problemu, jakim jest obecnie spam oraz metod walki ze spamem. Patronat nad badaniem objęli: Magazyn Online Marketing Polska, Marketer+, SARE, mr Target, INIS i Salelifter. W badaniu wzięły udział 603 osoby.

Pełna wersja Raportu z Badania zjawiska spamu w Polsce znajduje się do pobrania tutaj.

Reklamy