Reklamy
Aktualności Fundusze

One-2-One: będzie funduszem VC

Fundusz One-2-One będzie posiadał do zainwestowania 40 mln zł – połowa tej kwoty będzie pochodzić z Krajowego Funduszu Kapitałowego – tzw. funduszu funduszy, który wspiera w inwestycjach fundusze VC.

– Ubiegły rok dla One-2-One był bardzo trudny, związany z załamaniem się rynku komunikacji SMS-owej, która była jednym z głównych elementów przychodowych spółki. Jednocześnie w skład Grupy wchodzą mniejsze, specjalistyczne podmioty, które w nowej strukturze zarządzania i finansowania mają szansę na szybkie wdrożenie oferowanych i przygotowywanych produktów z zakresu bezpieczeństwa transakcji, mobilnych usług finansowych i systemów wideo – mówi Piotr Majchrzak, prezes zarządu One-2-One.

Strategia funduszu One-2-One zakłada inwestycje w rozwój i ekspansję spółek z sektora e-commerce, technologii i usług mobilnych, mediów cyfrowych oraz biotechnologii, tym samym planowane jest dofinansowanie projektów typu start-up i early stage z 5-letnim horyzontem inwestycyjnym.

Reklamy