Aktualności Biznes

Otwarta Bankowość zapewni nowe, stabilne źródła przychodów, ale wymaga wizji: Światowy Raport Bankowości Detalicznej 2017

Sektor FinTech zdobywa większe uznanie klientów niż tradycyjne banki, które chętnie z nim współpracują. Otwarta bankowość oferuje szansę na utrzymanie i powiększenie bazy klientów poprzez dodanie oferty firm trzecich, które personalizują i dostosowują usługi i produkty. Banki, które nie myślą strategicznie i nie wiążą przyszłości z Otwartą Bankowością, ryzykują dezintermediacją ze strony klientów” — mówi Anirban Bose, szef działu Banking and Capital Markets w Capgemini. „Banki muszą rozważyć możliwości transformacji, aby stworzyć bazę do długodystansowego rozwoju Otwartej Bankowości” — dodaje.

API drogą do Otwartej Bankowości

Raport opisuje, w jaki sposób interfejsy API budują drogę w kierunku Otwartej Bankowości, gdzie FinTech i instytucje finansowe współpracują, a nie rywalizują w tworzeniu rozwiązań skupiających się na kliencie. Jednak stosowanie API rodzi szereg pytań dotyczących bezpieczeństwa i prywatności. To czynniki kluczowe dla współpracy banków z FinTech przy założeniu, że obecna infrastruktura ma pozostać niezmieniona.

Najbardziej rentowne banki będą używać API do generowania nowych prognoz konsumenckich oraz źródeł przychodów, co również wpłynie pozytywnie na doświadczenia klienta” — mówi Vincent Bastid, Secretary General, Efma. “Wiele banków używa obecnie wewnętrznie API, aby poprawić przepływ informacji pomiędzy systemami. Są one już tak naprawdę na dobrej drodze do adaptacji systemu Otwartej Bankowości, powierzając swoje dane i systemy podmiotom trzecim i tworząc tym samym nowe źródła przychodów” — podkreśla Vincent Bastid.

Współpraca to klucz do przyszłości Otwartej Bankowości

Nie jest do końca jasne, w jaki sposób ewolucja w stronę Otwartej Bankowości zaprocentuje w przyszłości. Zdecydowana większość respondentów z branży FinTech (53,8%) i banków (43,5%) jest przekonana, że w przyszłości FinTech i banki będą współpracować w celu zbudowania wspólnej platformy zapewniającej kompleksowe usługi dla swoich klientów.

Mniej prawdopodobna, lecz wciąż możliwa jest wizja zakładająca, że banki będą dostarczać produkty i usługi, ale ich dystrybucja zostanie powierzona FinTech, BigTech czy innym otwartym platformom. Takie rozwiązanie może wprawdzie potencjalnie obniżyć koszty pozyskania klienta, ale zwiększa ilość problematycznych kwestii związanych z dezintermediacją. W taki scenariusz wierzy prawie połowa (47,8%) osób związanych z FinTech. Zgadza się z nim tylko 28,8% ankietowanych z branży bankowej.

Tegoroczny raport pokazuje również wzmożony apetyt banków i FinTech na ścisłą współpracę. Zdecydowana większość banków (91,3%) i znaczna część FinTech (75,3%) oczekuje współpracy, w ramach której banki zapewnią dostęp do zasobów, doświadczenia i analiz, a FinTech będzie oferować sprawność i szybkość działania na rynku oraz świeże podejście do tematu centryczności klienta. Dzięki takiej strategii i wykorzystaniu API, banki i FinTech mogą wykorzystać komplementarność i sprawiać, że ich klienci będą mieli możliwość korzystania z serwisu, którego nie dałoby się stworzyć bez fuzji obu podmiotów.

Na co dzień pracujemy z klientami, którzy mówią nam, że starają się lepiej zrozumieć swoje role w nowoczesnym modelu biznesu, począwszy od potrzeb inwestowania, aż po charakter kontaktu z nowymi podmiotami na rynku. Wielu z nich akceptuje Otwartą Bankowość jako nowoczesny standard, ale nie do końca wie jak do niej podejść” — mówi Anirban Bose. I dodaje — „Pomagamy naszym klientom dostrzec, w jaki sposób Otwarta Bankowość daje szanse zarówno na poprawienie portfolio produktów czy dystrybucji sieci, jak i stworzenie nowych zysku źródeł przychodów, minimalizując ryzyko dezintermediacji”.

FinTech zdobywa wyższe noty w oczach klientów

Raport wykazuje, że firmy FinTech znakomicie wywiązały się z zadania polegającego na przewidywaniu oczekiwań klienta, co stworzyło zagrożenie na linii bank-klient. Przedstawiciele BigTech, tacy jak Amazon, Apple czy Facebook zachęcają klientów, aby wymagali więcej od swoich banków. Z tego powodu klienci w ogólnym zapytaniu o pozytywne doświadczenia oceniają pozytywnie FinTech w 40,3%, a banki jedynie w 37,1%. FinTech jest najbardziej popularny w Północnej Ameryce, gdzie 57,8% użytkowników twierdzi, że jest z niego zadowolona, podczas gdy 49,5% wyraża się tak w stosunku do banków. W skali globalnej, młodzi klienci nastawieni pozytywnie do technologii mają największą szansę, żeby stanąć po stronie FinTech.

API sprawia, że w łatwy sposób można tworzyć innowacyjne i budować wartościowe doświadczenia klienta dzięki zbieraniu wspólnej fundamentalnej wiedzy banków i FinTech. Dla Otwartej Bankowości wyzwaniem może stać się potrzeba zarządzania i standaryzacji technologii. Banki muszą ponadto zdefiniować swoją rolę w Otwartej Bankowości oraz określić, jak efektywnie personalizować dane klientów i jak przygotować się na nowe źródła przychodów.

Metodologia Światowego Raportu Bankowości Detalicznej 2017

Tegoroczny Światowy Raport Bankowości Detalicznej pokazuje, w jaki sposób API czuwa nad biznesem i technologiami, które umożliwiają produktywną współpracę pomiędzy światowymi graczami. Badania zawierają informacje z ogólnoświatowych ankiet oraz wywiadów z managementem spośród 126 banków i organizacji FinTech.

 

Źródło obrazka ; [ internet ]

 

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com