Aktualności

P.R.E.S.C.O. z 2,4 mln zł zysku po trzech kwartałach 2015 r.

P.R.E.S.C.O. GROUP – jeden z wiodących podmiotów działających na rynku obrotu wierzytelnościami detalicznymi w Polsce – odnotowało po trzech kwartałach roku 2015 skonsolidowany zysk netto w wysokości 2,4 mln zł. Stanowi to o 26,6 proc. więcej niż grupa zarobiław analogicznym okresie roku 2014.

Jednocześnie skonsolidowane przychody P.R.E.S.C.O. wyniosły po 9 miesiącach bieżącego roku 27,1 mln zł i spadły w porównaniu do ubiegłorocznych o 23 proc. Dzięki porównywalnej skali obniżenia kosztu własnego sprzedaży (spadek o 23,2 proc., z 26,5 mln zł po 9 miesiącach 2014 r. do 20,4 mln zł w analogicznym okresie 2015 r.) grupa wypracowała 6,8 mln zł zysku brutto na sprzedaży i 5,3 mln zysku z działalności operacyjnej (odpowiednio o 22,5 proc. i 22 proc. mniej niż po trzecim kwartale 2014 r.). Wyniki finansowe grupy po trzecim kwartale 2015 r. stanowią spodziewany efekt przejścia z trybu windykacji sądowej na polubowną. Czynnikiem rzutującym na poziom wyników jest także kontynuacja przyjętej polityki inwestycyjnej.

Dodatkowo w okresie od lipca do września br. grupa nie dokonała zakupów nowych portfeli wierzytelności. Jednym z powodów tej decyzji jest rozważane przez P.R.E.S.C.O., jako jeden z możliwych scenariuszy dalszej działalności, zaniechanie aktywności w obszarze windykacji należności w Polsce. Ma to związek
z podpisanym we wrześniu 2015 r. listem intencyjnym zakładającym możliwość odsprzedaży udziałów podmiotu zależnego P.R.E.S.C.O., a tym samym portfela wierzytelności nabytego przez grupę na rynku polskim, grupie KRUK

– P.R.E.S.C.O. jest w bardzo dobrej sytuacji  finansowej, z miesiąca na miesiąc odnotowujemy coraz bardziej satysfakcjonujące wpływy z działalności polubownej. Nie mamy wątpliwości, że przyjęty kierunek zmian wdługim terminie pozwoliłby na uzyskanie znacznie większych wpływów z windykacji, niż było to możliwe przy poprzednim modelu operacyjnym. Proces ten jednak musi być rozłożony w czasie, i  aby stał się w pełni efektywny, wymaga przeznaczenia na jego rozwój jeszcze relatywnie dużych nakładów. Tymczasem rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce wszedł w fazę dynamicznych zmian konsolidacyjnych. Postanowiliśmy spróbować wykorzysta te okoliczności, jako szansę na szybką i znaczącą zmianę dla P.R.E.S.C.O. – mówi Wojciech Andrzejewski, wiceprezes P.R.E.S.C.O.

18 września 2015 r. P.R.E.S.C.O. GROUP podpisała z KRUK S.A. list intencyjny, na mocy którego strony rozpoczęły negocjacje mające na celu ustalenie warunków sprzedaży 100 proc. udziałów Presco Investments. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, portfel wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 2,7 mld zł, który w toku dotychczasowej działalności nabyła na rynku polskim grupa P.R.E.S.C.O., przejdzie w posiadanie podmiotu z grupy KRUK. Umowa inwestycyjna ma zostać podpisana przez strony nie później niż do 10 grudnia br. Cena wyjściowa, jaką KRUK zaoferował za portfel grupy P.R.E.S.C.O. wynosi 220 mln zł. Kwota ta może ulec zmniejszeniu o uzgodnione korekty, w tym m.in. pomniejszenia o bieżące spłaty z tytułu obsługi portfeli wierzytelności przez grupę P.R.E.S.C.O. Aby transakcja doszła do skutku konieczne jest porozumienie się stron co do warunków umownych oraz spełnienie szeregu wymogów formalnych. Jednym ze spełnionych już warunków jest uzyskanie przez KRUK S.A. wydanej przez Prezesa UOKiK zgody na przejęcie kontroli nad Presco Investments przez podmiot zależny KRUKa – Secapital.

– Cieszy nas, że lider polskiego rynku dostrzegł ogromny potencjał, jaki drzemie w portfelach, które nabyliśmy prowadząc przez lata racjonalną politykę inwestycyjną. Dlatego też uważamy, że niezależnie od wyniku negocjacji, każdy scenariusz będzie dla P.R.E.S.C.O. korzystny. Jeśli sprzedamy portfel, korzyścią będzie jednorazowy zastrzyk środków, które będą mogły być wykorzystane m.in. do realizacji projektów rozwojowych, np. na rynku pożyczek konsumenckich. Jeżeli natomiast nie doszłoby do finalizacji transakcji, będziemy dążyć do jak najszybszego uzyskania pełnej efektywności wdrożonego w tym roku modelu operacyjnego. W takim przypadku oczywistym będzie także dalsze zwiększanie potencjału portfela wierzytelności, co oznaczałoby powrót do aktywnego inwestowania w wystawiane na sprzedaż pakiety – tłumaczy wiceprezes P.R.E.S.C.O.

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.

Źródło: Inwestycje.pl S.A.

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com