Panele fotowoltaiczne to kuszące rozwiązanie dla wszystkich właścicieli domów i działek, na których można je montować. Jednak panele słoneczne oprócz energii generują też sporo pojęć, w których gąszczu łatwo się zagubić. Dlatego dla wygodnej orientacji przedstawiamy słownik najważniejszych terminów związanych z panelami fotowoltaicznymi.

Akumulatory

W instalacjach fotowoltaicznych akumulatory służą do magazynowania nadwyżki energii, czyli tej ilości, która nie została spożytkowana na bieżące zapotrzebowanie energetyczne gospodarstwa. Występują tylko w zamkniętych systemach fotowoltaicznych.

Bilans energetyczny

Bilans energetyczny to zestawienie przepływu energii. W kontekście instalacji fotowoltaicznej chodzi o to, ile energii wytwarzają panele fotowoltaiczne, ile energii zużywa gospodarstwo domowe oraz jaka ilość energii jest pobierana lub odprowadzana do sieci elektrycznej albo akumulatorów.

Instalacja fotowoltaiczna

Instalacja fotowoltaiczna, instalacja PV lub system fotowoltaiczny to połączone panele fotowoltaiczne oraz pozostałe elementy konieczne do funkcjonowania fotowoltaiki. Instalacja taka może wyglądać różnie w zależności od jej rodzaju.

Inwerter

Inwerter, zwany też falownikiem, inwerterem solarnym lub inwerterem fotowoltaicznym, jest ważnym elementem instalacji fotowoltaicznej (bywa określany nawet jej sercem). Jego głównym zadaniem jest przetwarzanie prądu stałego powstałego w panelach w prąd zmienny, który wykorzystujemy w naszych gospodarstwach.

Ogniwa fotowoltaiczne (fotoogniwa)

Ogniwa fotowoltaiczne tworzą panele słoneczne, są ich podstawowymi elementami. Zbudowane są z krzemu, który jest półprzewodnikiem, i to właśnie w nich zachodzi przemiana energii słonecznej w prąd.

OZE

Skrótem OZE określa się odnawialne źródła energii. Są to źródła, które pozwalają na wytwarzanie energii elektrycznej bez ich zużywania. Do najbardziej rozpoznawalnych należy energia wiatrowa, energia wodna i właśnie energia słoneczna. Odnawialne źródła energii są ważnym elementem transformacji energetycznej w stronę rozwiązań ekologicznych.

Panele fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne to połączone ze sobą w moduły ogniwa fotowoltaiczne. Instalacja fotowoltaiczna wykorzystuje panele fotowoltaiczne głównie dlatego, że taka segmentacja jest korzystna w przypadku częściowego zaciemnienia – nie wpływa ono na wydajność pozostałych (niezacienionych) paneli.

Regulator ładowania

Istotna część zamkniętej instalacji fotowoltaicznej wyposażonej w akumulator, znajdująca się pomiędzy panelami a akumulatorem. Regulator ładowania nadzoruje stan akumulatora, dzięki czemu nie dochodzi do jego rozładowania poniżej napięcia minimalnego. Z drugiej strony regulator ładowania nie pozwala do przeładowania (nadmiernego naładowania) akumulatora.

System fotowoltaiczny typu off-grid

Jeden z dwóch podstawowych systemów fotowoltaicznych, zwany też systemem zamkniętym. W jego skład wchodzi akumulator oraz regulator ładowania, przez co – jako bardziej rozbudowany – jest droższy od systemu typu on-grid. Pozwala w zamian za to magazynować nadwyżkę produkowanej energii i wykorzystywać ją (pobierać z akumulatora) wtedy, kiedy zapotrzebowanie gospodarstwa jest większe niż aktualna produkcja (np. w nocy).

System fotowoltaiczny typu on-grid

Drugi z możliwych systemów fotowoltaicznych, zwany też systemem otwartym. Połączony jest z siecią energetyczną, dzięki czemu może przesyłać nadwyżkę wyprodukowanej energii elektrycznej albo nawet całą energię. W zamian za to sieci elektryczne obniżają koszt używania energii z ich sieci w gospodarstwie domowym.

Usłonecznienie

Jako usłonecznienie określa się liczbę godzin słonecznych, czyli czasu, kiedy promienie słoneczne padają na dany obszar. Zależy od położenia geograficznego, klimatu i pogody. Pojęcie usłonecznienia wykorzystuje się w energetyce słonecznej, gdzie służy za jeden z parametrów do szacowania wydajności instalacji. Najwyższe usłonecznienie w Polsce odnotowano w Kołobrzegu (1624 godziny w roku), najniższe natomiast w Zakopanem (1457 godzin w roku).


Zobacz również