Reklamy
Aktualności

Parki technologiczne: darmowy audyt innowacyjności

Nowa inicjatywa Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice” oraz Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM pozwoli sprawdzić firmom poziom ich innowacyjności.

Działania parków pod wspólną nazwą „Audyt poziomu kreatywności i absorpcji innowacji w przedsiębiorstwie” ma na celu stworzenie w ciągu trzech lat dogodnych warunków do wymiany doświadczeń i wspólnej obsługi innowacyjnych przedsiębiorstw.

Audyt innowacyjności to ocena innowacyjnych działań realizowanych w organizacji. Oba parki mają możliwość przeprowadzenia w przedsiębiorstwach ponad 300 audytów. Wartość jednego audytu wynosi ok. 7200 zł, jednak przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów – dzięki środkom z Unii Europejskiej.

Trwający kilka godzin audyt obejmuj przeprowadzenie wywiadu na dwóch poziomach: zarządu i menedżerów firmy.

Oferta kierowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw, które w ostatnich 3 latach wprowadziły innowacje technologiczne, procesowe lub produktowe w skali kraju, europejskiej lub światowej. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy do projektu dostępne są na stronie www.audytinnowacji.pl.

Reklamy