Reklamy
Aktualności

PARP: 20 milionów na kooperację firm

Wsparcie obejmuje nawet 100% wydatków, w formie zaliczek bądź refundacji wydatków. PARP ma na ten cel 150 mln zł, wnioski należy składać do końca stycznia – wszystko w ramach PO Innowacyjna Gospodarka działanie 5.1 – Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym.

Efektem każdego projektu musi być długookresowa strategia kooperacji, korzystna dla wszystkich powiązanych firm. Wsparcie mogą dostać projekty w fazie rozwoju (do 100%) bądź wczesnego rozwoju (do 70% wydatków). Zakres pomocy finansowej obejmuje zrealizowanie inwestycji, która stworzy techniczne i organizacyjne warunki kooperacji między minimum dwoma firmami. Dotacja obejmuje również opracowanie strategii rozwoju i jej wdrażania przez kooperujące przedsiębiorstwa. Poza tym wsparcie może objąć zakup środków trwałych, szkoleń i doradztwa oraz wartości niematerialnych i prawnych, jak również na badania przemysłowe, prace rozwojowe, prowadzenie wspólnych badań lub projektów edukacyjnych.

Wczesna faza rozwoju, czyli nawiązywanie współpracy to wsparcie do 200 tys. euro, w branży transportu drogowego – do 100 tys. euro.

Firmy, które już ze sobą kooperują, mogą dostać znacznie więcej – do 20 mln zł na inwestycje, do 5 mln zł na badania przemysłowe lub prace rozwojowe, do 400 tys. zł na doradztwo, do 1 mln zł na szkolenia i do 600 tys. zł na pokrycie kosztów ekspansji rynkowej.

Wnioski „na kooperację” są bardzo popularne, w zeszłym roku złożono ich ponad 100 na sumę ok. miliarda złotych. Procedura nie jest łatwa, trzeba dostarczyć sporo dokumentów, ale gra jest warta świeczki.

Szczegóły na stronach PARP.

Reklamy