Aktualności

PARP: 20 milionów na kooperację firm

Wsparcie obejmuje nawet 100% wydatków, w formie zaliczek bądź refundacji wydatków. PARP ma na ten cel 150 mln zł, wnioski należy składać do końca stycznia – wszystko w ramach PO Innowacyjna Gospodarka działanie 5.1 – Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym.

Efektem każdego projektu musi być długookresowa strategia kooperacji, korzystna dla wszystkich powiązanych firm. Wsparcie mogą dostać projekty w fazie rozwoju (do 100%) bądź wczesnego rozwoju (do 70% wydatków). Zakres pomocy finansowej obejmuje zrealizowanie inwestycji, która stworzy techniczne i organizacyjne warunki kooperacji między minimum dwoma firmami. Dotacja obejmuje również opracowanie strategii rozwoju i jej wdrażania przez kooperujące przedsiębiorstwa. Poza tym wsparcie może objąć zakup środków trwałych, szkoleń i doradztwa oraz wartości niematerialnych i prawnych, jak również na badania przemysłowe, prace rozwojowe, prowadzenie wspólnych badań lub projektów edukacyjnych.

Wczesna faza rozwoju, czyli nawiązywanie współpracy to wsparcie do 200 tys. euro, w branży transportu drogowego – do 100 tys. euro.

Firmy, które już ze sobą kooperują, mogą dostać znacznie więcej – do 20 mln zł na inwestycje, do 5 mln zł na badania przemysłowe lub prace rozwojowe, do 400 tys. zł na doradztwo, do 1 mln zł na szkolenia i do 600 tys. zł na pokrycie kosztów ekspansji rynkowej.

Wnioski “na kooperację” są bardzo popularne, w zeszłym roku złożono ich ponad 100 na sumę ok. miliarda złotych. Procedura nie jest łatwa, trzeba dostarczyć sporo dokumentów, ale gra jest warta świeczki.

Szczegóły na stronach PARP.

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com