Reklamy
Aktualności

PARP: 400 tys. zł dotacji na ochronę pomysłów

PARP oferuje wsparcie firmom w ramach unijnego PO Innowacyjna Gospodarka poddziałanie 5.4.1 – wsparcie na uzyskanie i realizację ochrony własności przemysłowej. Minimalnie to 2 tys zł, maksymalnie 400 tys zł, nie więcej jednak niż 85% wydatków. Nabór trwa i w tym, i w przyszłym roku.

Dotacje są oferowane przedsiębiorcom, którzy chcą zgłosić i opatentować wynalazek oraz wzory użytkowe i przemysłowe, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Dofinansowanie obejmuje koszty obsługi pełnomocnika lub rzecznika patentowego, tłumaczenia dokumentów, opłaty urzędowe i przygotowanie dokumentacji.

Szczegóły na stronach PARP.

Reklamy