Reklamy
Aktualności

PARP: e-Punkt dla usługodawców i usługobiorców już działa

Usługodawcy mogą skorzystać z porad i informacji m. in. z zakresu:

– podstawowej wiedzy o biznesie internetowym – np. informacje na temat podstawowych zagadnień prawnych czy obowiązków informacyjnych związanych z prowadzeniem działalności w internecie, a także regulaminy e-usług;

– ochrony konsumentów – np. informacje dotyczące nieuczciwych praktyk rynkowych, uprawnień konsumentów e-usług, polskiej i europejskiej polityki ochrony konsumentów, konsekwencji naruszenia przepisów o ochronie konsumentów czy certyfikacji e-usług;

– bezpieczeństwa i prywatności – np. ochrona prywatności usługobiorców, problematyka ochrony danych osobowych w e-biznesie czy informacje na temat nieuczciwych rejestrów internetowych;

– e-biznesu za granicą – np. podstawowe zasady świadczenia e-usług za granicą czy informacje na temat sporów transgranicznych;

– prawa autorskiego i dóbr osobistych w internecie – np. ochrona patentowa oprogramowania w Polsce i w Unii Europejskiej czy ochrona programu komputerowego i jego eksploatacja w przedsiębiorstwie. Dla usługodawców również udostępniony został wykaz ważnych instytucji oraz organizacji branżowych, inicjatyw i serwisów zrzeszających przedsiębiorców działających w sektorze e-usługowym lub dla nich przeznaczone. 

Usługobiorcy mogą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu m. in.:

– zakupów w internecie – np. co należy zrobić, zanim dokona się zakupu, jakie są warunki reklamacji lub zwrotu niechcianego towaru, informacje o portalach aukcyjnych oraz o regulaminach e-usług;

– sporów z usługodawcami – np. co robić w przypadku sporu z kontrahentem, informacje na temat europejskich postępowań w sprawach drobnych roszczeń oraz o polubownym rozwiązywaniu sporów – w jaki sposób spróbować rozstrzygnąć spór przed odwołaniem się do sądu;

– bezpieczeństwa i prywatności – np. podstawowe porady na temat bezpieczeństwa w sieci i ochrony komputera;

– prawa autorskiego – np. informacje na temat zakresu prawa własności intelektualnej i dóbr osobistych w internecie, a także dozwolonego darmowego korzystania z utworów.

Udostępniony został również wykaz ważnych instytucji i organizacji, do których można zwrócić się z prośbą o pomoc w zakresie zakupów i usług elektronicznych. Punkt Kontaktowy dla Usługodawców i Usługobiorców umożliwia także zwrócenie się do eksperta PARP z pytaniami dotyczącymi obrotu elektronicznego. W ramach swojej działalności e-Punkt organizować będzie również seminaria dla przedsiębiorców prowadzone on-line, które dotyczą prawa prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem internetu. Są one bezpłatne i w całości transmitowane drogą elektroniczną.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.web.gov.pl/e-punkt.

Reklamy