Reklamy
Aktualności Fundusze

PARP: harmonogram konkursów w 2012 roku

Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej (440 mln PLN)

I. 26/03/2012 – 20/04/2012
II. 23/07/2010 – 17/08/2012
III. 19/11/2012 – 14/12/2012

Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu b2b (1 195 mln PLN)

I. 06/02/2012 – 02/03/2012
II. 11/06/2012 – 06/07/2012
III. 15/10/2012 – 09/11/2012

Reklamy