Reklamy
Aktualności Fundusze

PARP: ponad 170 mln zł na rozwój ściany wschodniej

W ramach działania wspierane będą projekty polegające m.in. na: budowie i wyposażeniu jednostek naukowych, budowie i uruchomieniu parków przemysłowych i technologicznych, inkubatorów wraz z wyposażeniem znajdujących się w nich laboratoriów, centrów transferu technologii, a także kompleksowym przygotowaniu terenów inwestycyjnych na potrzeby stworzenia obszarów produkcyjnych oraz stref nowoczesnych usług.

Wkład ze środków unijnych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) na realizację wsparcia w ramach konkursu wynosi: 42 156 710,25 EUR, co stanowi równowartość 171 215 263,01 PLN.

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz krajowych środków publicznych.

Szczegóły dotyczące naboru na stronach PORPW

Reklamy