Aktualności

Grupa PEManagers sfinalizowała pierwszą część inwestycji w austriacki lifebrain AG

MCI Euroventures 1.0, subfundusz zarządzany przez Grupę Kapitałową Private Equity Managers S.A., zrealizował pierwszą cześć transakcji z lifebrain AG (Spółka) i obejmie za 10 mln EUR połowę przysługujących mu akcji. Spółka przeznaczy kapitał na dalszy rozwój. 

Dzięki spełnieniu się warunków zawieszających, umowa inwestycyjna zawarta w kwietniu br. między MCI. EuroVentures 1.0 a Spółką może być finalizowana. 19 maja fundusz zarządzany przez Grupę PEManagers zrealizował pierwszą transzę inwestycji o wartości 10,13 mln EUR i obejmie akcje Spółki w ramach podwyższenia kapitału. W sumie fundusz przeznaczy na tę inwestycję 20 mln EUR. Warunkiem wejścia umowy w życie było m.in. podjęcie odpowiednich uchwał przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

– lifebrain jest kolejną inwestycją funduszu MCI. EuroVentures 1.0 realizowaną w obszarze tzw. digital adaptation w regionie DACH. Za jej profesjonalne przeprowadzenie odpowiadał zespół składający się międzynarodowych specjalistów. Obejmując akcje nowej emisji, zainwestowaliśmy razem z dotychczasowymi i nowymi inwestorami – powiedział Cezary Smorszczewski, Wiceprezes Zarządu Private Equity Managers S.A – Nowa inwestycja zapewni nam ekspozycję na bardzo perspektywiczny rynek cyfrowych usług medycznych– dodaje.

Środki pozyskane w drodze podwyższenia kapitału zostaną przeznaczone na realizację strategii wzrostu.

– Dzięki nowemu inwestorowi i pozyskanemu kapitałowi będziemy w stanie realizować nowe przejęcia i zwiększyć tempo rozwoju naszej platformy – powiedział Prof. Dr Michael Havel, CEO lifebrain AG.

Lifebrain, z siedzibą w Wiedniu, jest dynamicznie rosnącą platformą konsolidującą podmioty z rynku laboratoriów diagnostycznych. Została założona i jest kierowana przez twórców grupy laboratoryjnej FutureLAB, która stała się częścią europejskiego lidera Synlab.Według doniesień zagranicznej prasy cytującej analityków branżowych, wartość Spółki przekracza 100 mln EUR.

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com