Aktualności Biznes Inwestycje

PEManagers wypłaci 36,8 mln zł dywidendy

Akcjonariusze Private Equity Managers S.A. (PEManagers, Spółka) zdecydowali o wypłacie 36,8 mln zł dywidendy z zysku za 2014 r. W oparciu o kurs akcji na zamknięciu sesji 29 czerwca stopa dywidendy będzie jedną z najwyższych na GPW.

Na dorocznym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 29 czerwca br., akcjonariusze PEManagers zdecydowali o podziale ubiegłorocznego zysku spółki. Ze skonsolidowanego zysku netto wypracowanego w 2014 r. 36,8 mln zł zostanie przeznaczone akcjonariuszom w formie dywidendy. Uwzględniając porozumienie zawarte z dnia 15 stycznia 2015 r. z akcjonariuszem spółki – AMC Moon B.V., który zrzekł się prawa do dywidendy za 2014 r., wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 12,04 zł. Tym samym stopa dywidendy dla inwestorów, którzy kupili akcje w ofercie IPO po 111 zł, wyniesie 10,8%.

– Naszym celem jest nie tylko wzrost kursu akcji, ale też zapewnienie akcjonariuszom udziału w osiągniętym zysku. Zgodnie z naszą polityką dywidendy spółka przeznaczy na ten cel 100 proc. skonsolidowanego zysku za 2014 r. Przy obecnym kursie przekłada się to na jedną z najwyższych stóp dywidendy na warszawskiej giełdzie – powiedział Cezary Smorszczewski, prezes zarządu Private Equity Managers S.A.

Zgodnie z zapowiedzą zarządu spółki w dywidendzie wezmą udział akcje zakupione przez inwestorów w ramach IPO spółki, które zostało przeprowadzone w marcu 2015 r. Dzień dywidendy został wyznaczony na 10 lipca, a jej wypłata nastąpi 24 lipca br.

Na zamknięciu poniedziałkowej sesji akcje PEManagers kosztowały 146 zł, o 31,5 proc. więcej niż wynosiła cena sprzedaży w ofercie publicznej i o 10,5 proc. więcej niż na zakończenie debiutanckiej sesji giełdowej 9 kwietnia br.

Polityka dywidendy PEManagers zakłada rekomendowanie przez zarząd wypłaty dywidendy z rocznego zysku netto spółki w wysokości od 50% do 100% skonsolidowanego zysku netto Grupy PEManagers w danym roku obrotowym, nie więcej jednak niż jednostkowy zysk netto spółki.

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com