Reklamy
Aktualności Zdrowie

Plan premiera Morawieckiego z perspektywy branży medycznej

Warto odnieść się do przedstawionego planu premiera Morawieckiego. W kontekście firm produkcyjnych, szczególnie z branży medycznej, , wydaje się, że oprócz czwartego filaru planu, czyli bezpośrednio ekspansji zagranicznej, istotny jest również pierwszy filar, czyli reindustralizacja, która przewiduje koncentracje na kluczowych dla Polski branżach.

W tym segmencie oprócz wsparcia na poziomie kraju, istotna będzie przede wszystkim pomoc na arenie międzynarodowej, poprzez konkretne, dedykowane programy dotyczące na przykład wsparcia w udziale w misjach handlowych, targach czy spotkaniach celowych. Ważna będzie też dyskusja nad wyborem branż, które będą przez Polskę promowane.

Przykładowo, w założeniach uwzględniona jest tylko branża farmaceutyczna jako potencjalnie bardzo innowacyjna, ale dlaczego nie ma już branży wytwórstwa sprzętu medycznego, która również w Polsce jest bardzo silna i dynamicznie się rozwija, a przede wszystkim jest innowacyjna.

Analizując bezpośrednio filar dotyczący ekspansji zagranicznej, na pewno ciekawy jest punkt o rozwoju sieci placówek dyplomacji ekonomicznej. W wielu krajach, szczególnie tych rozwijających się, na przykład afrykańskich, działanie bez szeroko rozumianego parasola politycznego jest zawsze utrudnione. Natomiast ważne jest też, aby za rozszerzeniem sieci dyplomacji ekonomicznej, szła poprawa jakości działania i efektywności danych placówek i dyplomatów, która niestety w wielu przypadkach mogła pozostawiać wiele do życzenia.

Generalnie założenia nowego planu są bardzo obiecujące, natomiast brakuje szczegółów, a także ramowych działań zaplanowanych na najbliższe miesiące. Musimy także poznać gotowe pomysły czy rozwiązania dla konkretnych branż, jak na przykład proponowane wsparcie dla sektora medycznego. Warto zauważyć, że zamiast powstania obiecywanej Agencji Rozwoju Eksportu, mamy w tej chwili pomysły na powołanie w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju jednostki zajmującej się wsparciem eksportu. Jednakże powinniśmy w tej chwili poznać szczegóły jak w praktyce ten pion miałby działać i jakiego rodzaju wsparcie oferować. Po bardzo udanych programach branżowych poprzedniego Ministerstwa Gospodarki następuje tak na prawdę przerwa w działaniu, gdyż powołanie pionu wspierania eksportu w PFR jest planowane na koniec 2016 roku, a reforma dyplomacji ekonomicznej dopiero w 2017 roku. Znając mechanizmy działania rządów można się spodziewać, że i te daty mogą nie zostać dotrzymane.

Paweł Ossowski
ZARYS International Group

Reklamy