Reklamy
Aktualności Biznes Finanse gospodarka

Podatek dochodowy i kryptowaluty – co zmienią nowe przepisy?

Wprowadzenie nowych przepisów przewidziano w projekcie ustawy (z 24
sierpnia 2018 r.) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy –
Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Większość
zmian powinna wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

Jedną z najważniejszych dla podatników nowości mają być zmodyfikowane
zasady dotyczące opodatkowania walut wirtualnych, za które – zgodnie z
projektem – uznawane są kryptowaluty (np. Bitcoin) oraz tzw.
scentralizowane waluty wirtualne (np. WebMoney). Odpowiednie zmiany
zostaną wprowadzone w ustawach o podatkach dochodowych PIT i CIT.

Nowe zasady opodatkowania kryptowalut

Resort finansów przewidział w projekcie kompleksowe uregulowanie spraw
związanych z opodatkowaniem dochodów pochodzących z obrotu walutami
wirtualnymi. Przychody tego typu będą kwalifikowane jako przychody z
kapitałów pieniężnych albo zysków kapitałowych. Co istotne, przychody te
nie mają być łączone z innymi przychodami z kapitałów pieniężnych czy
zysków kapitałowych. Równocześnie nie będzie możliwości odliczania od
innych dochodów podatnika strat poniesionych z obrotu kryptowalutami.

„Autorzy projektu zaproponowali, by strata z obrotu kryptowalutami nie
mogła być odliczana od innych dochodów podatnika. To z pewnością nie
jest korzystne rozwiązanie dla podatników. Z kolei do źródła przychodów z
obrotu nie będą zaliczane m.in. przychody podmiotów świadczących usługi
w zakresie wymiany kryptowalut i środków płatniczych. Co to oznacza w
praktyce? Podatek nie obejmie np. giełd i kantorów cyfrowych walut” –
mówi ekspert serwisu kryptoprawo.pl oraz radca prawny i partner
zarządzający w Kancelarii Legaltec Hupajło & Partnerzy, Kamil Hupajło.

Stawka podatku wyniesie 19 proc. Danina obejmie sprzedaż walut
wirtualnych na giełdzie, w kantorze czy na wolnym rynku. Uwzględniane
będą więc przychody z wymiany kryptowaluty na środek płatniczy.
Analogicznie traktowana będzie również zapłata cyfrową walutą za towary,
usługi oraz prawa majątkowe niebędące walutą wirtualną, a także
regulowanie taką walutą innych zobowiązań. Co do zasady przychód z
kapitałów pieniężnych odpowiadać ma cenie zakupu.

Wymiana i koszty

Ministerstwo Finansów proponuje, aby wymiana między walutami
wirtualnymi nie była objęta opodatkowaniem w kontekście podatku
dochodowego. Znaczenia nie będzie mieć przy tym to, czy wymiany
dokonuje się na giełdzie czy też w inny sposób.

„To rozwiązanie powinno być bardziej korzystne dla podatników,
szczególnie tych przekraczających drugi próg skali podatkowej (85 528
zł), którzy w innej sytuacji płaciliby podatek na poziomie 32 proc. Nowe
propozycje resortu finansów można ocenić jako umiarkowanie pozytywne
z punktu widzenia osób i firm inwestujących w cyfrowe waluty” – ocenia
Kamil Hupajło.

Aktualna wersja projektu nowelizacji ustaw podatkowych zakłada ponadto,
że opodatkowanie obejmie dochód podatnika – w efekcie możliwe stanie
się uwzględnianie w kosztach uzyskania przychodów wydatków
związanych z obrotem kryptowalutami. Zgodnie z zapowiedziami

projektodawców, kosztami będą mogły być udokumentowane wydatki na
nabycie walut wirtualnych, które poniesiono w danym roku podatkowym.
Znaczenie mają mieć jedynie wydatki związane bezpośrednio z nabyciem i
sprzedażą kryptowalut, co oznacza, że kosztami uzyskania przychodów nie
będą koszty finansowania ich zakupu.

Rozliczenia w zeznaniu rocznym

Podatnicy zostaną zobowiązani do wykazywania w zeznaniach rocznych
wszystkich poniesionych w trakcie roku kosztów – także wtedy, gdy dany
podatnik nie uzyska przychodów.
„W nowych regulacjach Ministerstwo Finansów oparło się na zasadzie
samoobliczenia podatku, który ma być rozliczany w zeznaniu rocznym. Nie
będzie też konieczności wpłacania zaliczek na podatek, a poszczególne
podmioty działające w branży, w tym np. giełdy i kantory, nie zostaną
zobowiązane do sporządzania dla podatników i fiskusa informacji nt.
dokonanych w danym roku transakcji sprzedaży kryptowalut” – wskazuje
ekspert serwisu kryptoprawo.pl oraz prawnik i prokurent Kancelarii
Legaltec Hupajło & Partnerzy, Maciej Grzegorczyk.
Jak twierdzi Maciej Grzegorczyk, pozytywnym efektem planowanych zmian
powinno być większe uporządkowanie spraw związanych z podatkami oraz
obrotem kryptowalutami. Jednocześnie jednak ekspert zaznacza, że
projekt wymaga jeszcze dopracowania, a niektóre rozwiązania mogłyby
być w praktyce bardziej przyjazne dla podatników.

Reklamy
%d bloggers like this: