Reklamy
Aktualności

Podatki 2011: co można odliczyć?

Poniżej 100 tys. zł dochodu bardziej opłaca się płacić podatek w skali 18-32%. Powyżej – liniowy.

Języczkiem u wagi są jednak ulgi. Za ich pomocą sumę dochodu można znacząco zmniejszyć i nie wejść w 32% podatek. Dla wielu osób najważniejszym argumentem przemawiającym za skalą jest możliwość rozliczenia się ze współmałżonkiem. O ile prawo do ulg ma przedsiębiorca pracujący gdzie indziej na etacie, o tyle wspólne rozliczenie jest dostępne tylko przy wyborze skali podatkowej.

Co i ile można odliczyć?
– składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75 proc. podstawy wymiaru tej składki, w tym składki zapłacone za granicą (odliczenie od podatku);
– ulga na dzieci: odliczeniu podlega kwota 1112,04 zł na każde dziecko za rok, niezależnie od liczby posiadanych dzieci (odliczenie od podatku);
– wydatki na ubezpieczenie społeczne osoby zatrudnionej w ramach umowy aktywizacyjnej, zawartej przed 1 stycznia 2007 r. (odliczenie od podatku);
– ulga mieszkaniowa: osoby, które nabyły prawo do odliczenia z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej przed 1 stycznia 2002 r. mogą ją kontynuować (odliczenie od podatku);
– obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne, potrącone ze środków podatnika (odliczenie od dochodu);
– ulga internetowa w wysokości do 760 zł (odliczenie od dochodu);
– ulga rehabilitacyjna: wydatki na zakup leków, których stosowanie zlecił lekarz specjalista, na zabiegi rehabilitacyjne (odliczenie od dochodu);
– darowizny na cele pożytku publicznego lub kultu religijnego, np. na budowę kościoła (odliczenie od dochodu, nie więcej niż 6% dochodu);
– ulga dla honorowych krwiodawców 130 zł za każdy litr oddanej krwi lub osocza (odliczenie od dochodu);
– możliwość wspólnego rozliczenia się z małżonkiem lub samotnie wychowywanym dzieckiem.

Zarówno dla rozliczeń „w skali”, jak i „w linii” można zastosować tzw. ulgę abolicyjną – dla osób, które osiągały dochody poza Polską.

Reklamy