Reklamy
Aktualności

Podatki: amortyzuj mieszkanie, jeśli w nim pracujesz

Po pierwsze musisz ustalić wartość początkową części mieszkania, w której prowadzisz działalność. Jeśli właśnie je kupiłeś, to jest to taki procent ceny zakupu, jaki wykorzystujesz zarobkowo. Jeśli mieszkanie masz już od jakiegoś czasu – musisz określić jego rynkową wartość. Następnie tę część mieszkania i jej wartość wpisujesz w ewidencję środków trwałych. Od następnego miesiąca możesz zacząć je amortyzować. Odpisów można dokonywać co miesiąc, kwartał lub rocznie.

Roczna stawka amortyzacyjna dla mieszkań wynosi 1,5%, jednak od własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej wynosi ona 2,5%. Oznacza to w skrócie, że 1,5% (lub 2,5% w określonych przypadkach) wartości swojego „pokoju do pracy” rocznie możesz amortyzować, mniej więcej 1/5 tej kwoty zostanie Ci w kieszeni.

Jest jeszcze jedno wyjście, które pozwoli zamortyzować prywatne biuro szybciej, niż w 60 lat. Dotyczy to lokali używanych bądź modernizowanych. Jeśli mieszkanie ma więcej, niż 5 lat lub wyremontowałeś je za sumę nie mniejszą, niż 30% jego wartości przed wprowadzeniem do ewidencji, można skorzystać z 10% stawki amortyzacyjnej.

Reklamy