Reklamy
Aktualności

Podatki: atak fiskusa na dotacje

1 stycznia 2013 wejdą w życie nowe przepisy o VAT. Zmiany na pierwszy rzut oka są kosmetyczne, sęk w tym, że fiskus zamierza rozszerzyć zakres opodatkowania na wszystkie dotacje, subwencje i pomoc unijną.

Kontrowersyjne przepisy wypatrzyli eksperci podatkowi firmy KPMG. Z formalnego punktu widzenia chodzi o zastąpienie jednego z przepisów o sposobie ustalania podstawy opodatkowania tak, by był zgodny art. 73 unijnej dyrektywy w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. KPMG zaniepokoiło się uzasadnieniem projektu – według doradców Ministerstwu chodzi o objęcie VAT-em wszystkich dotacji, subwencji, funduszy unijnych i innych dopłat, w tym również takich, które mają charakter pomocy ogólnej dla działalności podatników.

Obecnie dotacje mają wpływ na wysokość podstawy opodatkowania jeśli mają bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów lub usług. Ministerstwo chce, by sformułowanie „bezpośredni wpływ na cenę” zmienić na „związane bezpośrednio z ceną”. A ta drobna zmiana może spowodować, że każda firma, która skorzysta z dotacji będzie musiała ją rozliczać w podatku VAT.

Reklamy